Rashond of kruising

puppieVoor- en nadelen van een rashond
Het kiezen van een rashond heeft voor- en nadelen. Om een afgewogen keuze te kunnen maken, is het raadzaam u goed te informeren over het ras of de rasgroep van uw keuze. Dit kan via internet, boeken, rasverenigingen, fokkers en eigenaren die een of meerdere honden van dat ras hebben. Maar ook een dierenarts kan u wijzen op rasspecifieke eigenschappen van een hond.

Rashond; de voordelen
De keuze voor een rashond kan ingegeven worden door uw voorkeur voor bepaalde, specifieke eigenschappen in het gedrag, de aard en/of het uiterlijk van de hond. Dit is dan ook het grote voordeel van een rashond; u kunt ongeveer inschatten wat voor een hond u krijgt. Toch is het niet zo makkelijk als het lijkt. Onderlinge, individuele verschillen binnen één en hetzelfde ras kunnen erg groot zijn. Zeker wanneer het om een populair ras gaat dat om de reden van die populariteit veel gefokt wordt. Maar ook binnen een nest kunnen grote individuele verschillen zijn. Desalniettemin kunt u met een rashond meer overzien waar u mee te maken gaat krijgen.

Partners
Bol.com
grootste assortiment
Petsplace.nl
grootste dierenketen
Hondenbed.nl
bedden en manden

Rashond; de nadelen
Behalve dat u bij een rashond redelijk kunt inschatten met wat voor een hond u te maken krijgt, kent een rashond ook zijn nadelen. Zo is een rashond beduidend duurder in aanschaf dan een rasloze hond.
De verwachtingen over de gezondheid van een rashond is soms minder positief. Veel rassen kennen erfelijke aandoeningen zoals (ernstige) heup, knie of elleboogproblemen, epilepsie en oogziekten.
Over het algemeen leven niet-rashonden langer dan vergelijkbare rashonden. Informeer u goed over de voorkomende afwijkingen of ziektes die bij het ras van uw keuze voor kunnen komen.

Partners
Bol.com
grootste assortiment
Petsplace.nl
grootste dierenketen
Hondenbed.nl
bedden en manden

doggyKruisingen of bastaards
De begrippen “kruising” en “bastaard” worden nog wel eens door elkaar gebruikt. Voor alle duidelijkheid maken we op HondenPlaza onderscheid tussen beide. Onder een kruising verstaan we een hond welke voortkomt uit een rashond als moederhond en een rashond als vaderhond. Echter, omdat vader en moeder niet van hetzelfde ras zijn noemen we het een kruising. Bij een bastaard gaan we uit van rasloze vader en/of rasloze moederhond.
Bij een kruising is er nog iets te zeggen over hoe de pups als volwassen hond zullen zijn. Zo zullen zij qua uiterlijk op vader of moeder lijken, of van beide iets weg hebben. Ook wat betreft het gedrag is er op die manier iets te verwachten, al is natuurlijk vooraf nooit te zeggen welke van de ouders dominant vererven. Ook al gaat u voor een kruising en maakt het u niet uit van welke hond uw pup het meest vererft, gaat u wel de vader en moederhond goed na. Welk gedrag hebben zij, zijn ze gezond en passen ze qua ras een beetje bij elkaar?

Bij een bastaard is het volledig koffiedik kijken. Vaak is er sprake van een zogenaamde “gelegenheidsdekking”. Dit is een dekking die per ongeluk heeft plaatsgevonden en waarbij de vaderhond niet bij de moederhond is gezocht. Ook komt het voor dat het niet bekend is wie de vaderhond is. Ten slotte kan een teef ook meerdere keren gedekt zijn door verschillende honden. Hierdoor kunnen er zeer uiteenlopende pups geboren worden.

Wanneer een hond voortkomt uit rasloze ouderhonden, is er niets te zeggen over wat voor een soort hond het zal worden. Eigenschappen van verre voorouders kunnen weer naar voren komen, zowel qua uiterlijke, formaat, als gedrag. Bij een bastaard is het dus afwachten geblazen. Dit kan een groot nadeel.
Een voordeel van dergelijke honden is vaak wel de goede gezondheid. Doordat er generaties lang niet binnen één ras is gemengd, is er sprake van veel “vreemd” bloed. Dat wil zeggen, erfelijke aandoeningen die bij bepaalde honden of rassen aan de orde zijn, zijn bij bastaards niet of nauwelijks aan de orde. Een bastaard heeft dus wel degelijk ook z’n voordelen.

Samenvattend
De voordelen van een rashond zijn voornamelijk dat u een betere inschatting kunt maken van uiterlijke- en gedragseigenschappen. Nadeel zijn de hoge aanschafprijs en een mogelijke mindere gezondheid en levensverwachting. Wat u echter ook kiest: rashond, kruising of bastaard, u kunt aan allen een hele fijne kameraad hebben.