Voer. Mand. Speeltje. Korting.rondsnuffelen

Epilepsie bij honden


Neem bij (een vermoeden van) medische problemen altijd contact op met de dierenarts.

Epilepsie en epileptiforme aanvallen bij honden.

Stuipen (convulsies) en bewustzijnsverlies zijn onrustwekkende symptomen omdat ze zo plots optreden.

Epileptiforme aanvallen zijn de convulsiesymptomen die optreden bij essentiële epilepsie en tal van andere ziekten.

Stuipen

Een symptoom dat optreedt bij tal van ziekten. Het is niet omdat uw hond stuipen krijgt dat hij ook epilepsie heeft. Deze stoornis kan immers heel wat oorzaken hebben.

Zo kunnen bij lever- of nierinsufficiëntie afvalstoffen als ammoniak en ureum stuipen veroorzaken als ze zich ophopen in het bloed. Net als te weinig calcium (een teef na de bevalling) of glucose (pancreastumor, zware ondervoeding,…) in het bloed.

Sommige virale (ziekte van Carré, hondsdolheid), parasitaire (neosporose, toxoplasmose) of bacteriële infecties veroorzaken encefalitis, die op haar beurt tot stuipen leidt.

Ook hydrocefalie (hersenwaterzucht), hersen- en vaattumoren en sommige toxische stoffen kunnen stuipen veroorzaken.

Primaire epilepsie: een uitsluitingsdiagnose

Als een hond epileptiforme aanvallen krijgt en geen enkele van de bovengenoemde oorzaken kan worden opgespoord, spreken we van primaire epilepsie.

Een epileptische aanval kan zich op verschillende manieren uiten. Bij een zogenaamde “grand mal”-aanval krijgt de hond stuipen over heel zijn lijf, moet hij plassen en poepen en verliest hij het bewustzijn.

Bij “petit mal”-aanvallen treedt weliswaar bewustzijnsverlies op, maar geen stuipen. Een aanval duurt over het algemeen enkele seconden tot vijf minuten.

Duurt ze langer, dan spreken we van “status epilepticus”, een spoedgeval. Na een aanval slaapt de hond nog urenlang of is hij integendeel bijzonder nerveus.

Primaire epilepsie kan voorkomen bij alle honden, maar treft toch vooral golden retrievers, labradors, Tervurense herders, beagles en collies.

Helaas komen er de laatste 20 jaar steeds allermerende berichten binnen over de Drentsche Patrijshond. Volgens deskundigen zou dit het meest epileptische ras in Nederland zijn. In sommige nesten kunnen wel percentages aan lijders geconstateerd worden van 20% tot 50%. Bijna altijd stammen deze lijders direct of indirect af van de Nimrodstam.

Hoe moet u reageren bij epileptiforme aanvallen?

Krijgt uw hond dergelijke aanvallen, neem dan de eventuele voorwerpen weg waartegen hij kan aanbotsen en ga nauwkeurig de symptomen na, zodat u ze kunt beschrijven aan uw dierenarts.

De diagnose wordt gesteld op basis van een lichamelijk onderzoek en een bloedanalyse, maar moet soms toch nog verfijnd worden met bijkomende medische onderzoeken.

Gaat het inderdaad om primaire epilepsie, dan wordt die klassiek behandeld met een barbituraat, fenobarbital.

Honden met epilepsie kunnen vrij gevoelig zijn voor toevoegingen in hun voeding. Buiten het feit dat dit voor alle honden niet goed is, geldt dat voor epileptische honden in het bijzonder.

De huidige voedingsindustrie bestaat grotendeels uit brokvoeding, waaraan de nodige middelen zijn toegevoegd die voor de doorsnee hond, laat staan een epileptische hond, niet echt gezond zijn.

Buiten de toevoegingen bestaat brokvoeding voornamelijk uit verhitte bestanddelen. Deze verhitting zorgt ervoor dat o.a. de eiwitten in de voeding van structuur veranderen, en waarop het lichaam van de hond een allergische reactie kan vertonen in de vorm van jeuk, uitslag of gedragsproblemen.

De vraag is dus wat er dan gegeven kan worden. Sinds enkele jaren zijn er diverse rauwe vleesvoedingen op de markt, zonder enige toevoegingen.

Ook voor de epileptische hond is zulke voeding ideaal, aangezien er geen conserveringsmiddelen en/of antioxidanten inzit die aanvallen kunnen veroorzaken.

Naast de versvleesvoedingen bestaat er ook de mogelijkheid zelf het dieet voor uw hond samen te stellen. Uit diverse experimenten blijkt dat epileptische honden in vele gevallen minder aanvallen krijgen als zij een natuurlijke vleesvoeding krijgen. Soms zelfs blijven de aanvallen helemaal weg.

Natuurlijk kunt u niet zomaar wat vlees bij de slager vandaan in de bak van uw hond stoppen; u dient zich eerst goed te orienteren wat allemaal wel en allemaal niet kan. Kijk eens op Barfplaats voor een community voor het voeren van vers vlees.

Epilepsie komt over het algemeen vaker voor bij rashonden. Mocht je nog geen hond hebben, zou je kunnen overwegen om een voor een vergelijkbare kruising te gaan in plaats van een rashond om het risico te verminderen.


Neem bij (een vermoeden van) medische problemen altijd contact op met de dierenarts.