Socialisatie andere honden

De eerste 12 weken van het leven van uw hond zijn zeer belangrijk. Gedurende deze periode moet hij kennis maken met allerlei dingen die tot het leven behoren, om ze later zonder angst tegemoet te kunnen treden. Dit proces wordt socialiseren genoemd. In dit artikel besteden we specifiek aandacht aan de socialisatie met andere honden.


beagle puppyGaat de omgang met andere honden niet vanzelf als je geboren wordt als hond? Nee, helaas niet. Sociale vaardigheden moet je leren. Ook naar je eigen soortgenoten. Pups die met de fles door mensen worden grootgebracht zonder contact met andere honden, zijn vaak totaal onhandelbaar in de omgang met honden. Dat hebben ze niet geleerd.


In de meeste situaties verblijft een pup echter de eerste periode bij moeder en nestgenootjes. Van hen leert hij spelenderwijs een groot deel over wat het betekent om hond te zijn, en hoe met elkaar om te gaan. Hier houdt echter het ontwikkelen van sociale vaardigheden niet op.
In de eerste 12 weken staat de pup het meest open voor ontmoetingen met nieuwe dingen als andere honden, maar om een echt sociaalvaardige hond te krijgen zal hij zeker het eerste jaar regelmatige omgang met allerlei honden moeten hebben.

-->


Angst- en agressieproblemen naar andere honden, uitvallen aan de lijn, zijn een van de meest voorkomende gedragsproblemen. Een goede socialisatie kan dit helpen voorkomen.
Breng uw pup zoveel mogelijk in contact met allerlei verschillende honden. Pups, volwassenen en oudere honden, grote en kleine, met krulstaarten en lange staarten, vriendelijke en chagrijnige, honden die graag spelen en honden die eigenlijk geen contact willen. Hoe meer verschillende honden hij ontmoet, hoe beter hij gesocialiseerd wordt.


puppyDe socialisatie met andere honden verloopt niet altijd alleen maar vriendelijk en leuk. Te ruw spel, of een opdringerige benadering kan leiden tot een terechtwijzing door de andere hond. Ook kan uw pup weggesnauwd of genegeerd worden. In een enkel geval ontstaat er een kleine schermutseling. Het hoort er allemaal bij. De omgang met andere honden gaat met vallen en opstaan, en met prettige en minder prettige ervaringen. Hoe een andere hond ook reageert, uw pup leert van elke ontmoeting. Ook van de minder prettige.
Behoed uw pup echter voor ernstige conflicten. Gelukkig komen die maar weinig voor want de meeste volwassen honden zijn tolerant naar pups. Een correctie op z’n tijd hoort er echter gewoon bij! Zo’n correctie gaat meestal met een hoop kabaal en gegil gepaard. Het ziet er eng uit, en vaak wordt er gedacht dat de honden aan het vechten zijn. Gelukkig lijkt het alleen maar eng. In werkelijkheid is er niet veel aan de hand en is er alleen sprake van het op de plaats zetten van de ene hond door de andere. Ook als het een puppy betreft. Zo’n confrontatie is, mits het niet uit de hand loopt, niet nadelig voor uw pup. Sterker nog, ook hier leert uw pup een belangrijke les, namelijk: wat zijn de grenzen, wanneer ga ik te ver?


Til uw pup nooit op bij de nadering van een andere hond, en troost hem niet als de ontmoeting wat minder soepel verliep. Sociale vaardigheden leer je met vallen en opstaan, en op eigen benen!


Resumerend:
Een goede omgang met soortgenoten is niet ingebakken in de hond. Sociaalvaardig gedrag moet uw pup leren. Een brede, langdurige socialisatie met allerlei honden is belangrijk om later probleemgedrag te helpen voorkomen. Af en toe een minder positieve ervaringen maakt ook deel uit van het ontwikkelen van sociale vaardigheid. Maakt u zich daarom niet teveel zorgen als het er een keer wat harder aan toe gaat. Het hoort er gewoon bij.


Omdat de socialisatie vele aspecten heeft, heeft HondenPlaza dit onderwerp voor u in meerdere informatieve artikelen uitgewerkt. HondenPlaza nodigt u graag uit verder te lezen in:
Socialisatie algemeen
Socialisatie mensen en kinderen
Socialisatie verkeer en geluiden
Socialisatie andere huisdieren
Socialisatie kleinvee en katten buitenshuis
Socialisatie op herhaling, de tweede gevoelige periode van de hond


Gerelateerde Artikelen

Spelende honden

Spelen met andere honden is niet alleen maar leuk voor een hond, het is ook goed voor zijn geestelijke gezondheid. De sociale vaardigheid wordt daarmee in stand


Socialisatiefase puppy

Tussen de zevende en achtste week is de tijd aangebroken dat de pup het nest gaat verlaten, Hier vind je informatie over de socialisatiefase van honden


Angstige pup

Er zijn meerdere oorzaken voor angstig gedrag van een pup. Hoe jonger uw pup is, hoe groter de kans dat u hieraan wat kunt doen. Een angstige pup


Socialisatie mensen en kinderen

De eerste 12 weken van het leven van uw hond zijn zeer belangrijk. Gedurende deze periode moet hij kennis maken met allerlei dingen die tot het leven behoren om


Socialisatie verkeer en geluiden

Nederland is een dichtbevolkt en verkeerrijk land. Om uw hond overal mee naar toe te kunnen nemen, is het dan ook belangrijk uw pup te laten kennismaken met..


Dier algemeen