Voer. Mand. Speeltje. Korting.rondsnuffelen

Spelen met andere honden, wat is het nut ervan?

Spelen met andere honden is niet alleen maar leuk voor een hond, het is ook goed voor zijn geestelijke gezondheid.

Spelen met andere honden betekent ook dat uw hond vrij is in het contact met andere honden. De sociale vaardigheid wordt daarmee in stand gehouden.

Dat zijn nogal wat voordelen; leuk, mentale gezondheid en sociale vaardigheid.

Zowaar niet de minst belangrijke zaken. Het lijkt haast te mooi om waar te zijn. Door uw hond los van de lijn te laten en hem te laten spelen met andere honden bevordert u het welzijn van uw hond. En zelf hoeft u alleen maar toe te kijken.

Zo rooskleurig is het natuurlijk allemaal niet.

Er zijn behoorlijk wat honden die ongewenst gedrag vertonen naar andere honden: grommen, uitvallen, bijten e.d.

Voordat deze honden eraan toe zijn vrij contact te hebben met andere honden, zult u eerst aan hun sociale gedrag moeten werken. Een ervaren gedragstherapeut voor honden of hondenschool kunnen u daarbij helpen.

Maar ook als uw hond al wel sociaal gedrag vertoont naar andere honden, kan spelen met andere honden niet zomaar altijd en overal.

Voordat u uw hond los van de lijn kunt laten, moet hij geleerd hebben om bij u te komen wanneer u hem roept. Dat moet u hem eerst leren. Daarnaast moet er ook gelegenheid zijn om uw hond los te laten, het mag niet overal.

Als laatste moeten de eigenaren van de andere honden het ook zien zitten dat u uw hond los laat en met hun honden laat spelen. Echter, wanneer aan al deze randvoorwaarden is voldaan, dan is het spelen met andere honden inderdaad een zeer belangrijke en inhoudsvolle tijdsbesteding voor uw hond.

Laten we de diverse aspecten eens nader bekijken.

Leuk

Honden zijn sociale dieren. Ze houden van contact, en niet van eenzaamheid. Veel van die behoefte kunnen wij voor de hond invullen. Het contact met mensen is door de vergaande domesticatie van de hond bijna even inhoudsvol geworden als contact met soortgenoten.

Bijna, dus nog niet helemaal.

Het contact met andere honden, met soortgenoten dus, blijft een waardevolle aanvulling op het contact met mensen. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen wanneer je ziet dat honden onderling heel anders met elkaar omgaan dan hoe de honden met ons omgaan.

Wij kunnen niet op die manier functioneren zoals een hond dat doet en daarom ook niet op dezelfde manier met hen omgaan zoals zij dat met elkaar doen.

We hoeven er niet verder over uit te weiden, zoals wij het leuk vinden om met vrienden om te gaan, zo vindt een hond het ook leuk om met vrienden om te gaan.

Het geeft een hond simpelweg vreugde in zijn leven.

Mentale gezondheid

Mentale gezondheid is een aspect dat bij dieren in het algemeen nog wel eens over het hoofd gezien wordt. Ook bij onze honden. Mentale gezondheid houdt in dat een hond niet depressief is, dat hij open en vrij in het leven staat en dat hij voldoende prikkels krijgt om ook mentaal belast te worden.

Veelal wordt er gedacht dat wanneer een hond voldoende beweging krijgt er in zijn behoeften voorzien wordt. Dat is een misverstand. Een hond is een intelligent dier en heeft ook geestelijke uitdaging nodig. Net zoals wij de krant lezen, naar tv kijken en met elkaar van gedachte wisselen, zo heeft een hond ook behoefte aan het bezig zijn met zijn hoofd.

Een hond die vreugde in zijn leven kent, bijvoorbeeld doordat hij regelmatig met andere honden kan spelen, zal minder snel depressief worden. Het plezier in zijn leven is een van de aspecten die hem mentaal gezond kunnen houden.

We kunnen het rustig met ons zelf vergelijken. Wanneer wij geen plezier in ons leven zouden kennen, worden we er mentaal niet gezonder op. We verbitteren of raken depressief. Plezier hebben draagt ook bij de hond sterk bij aan het welzijn.

Sociale vaardigheid

Sociale vaardigheid is een begrip dat de laatste jaren steeds vaker in relatie tot honden gebruikt wordt. Dat is niet zo vreemd wanneer je bedenkt dat we steeds dichter op elkaar komen te wonen en dat er daardoor ook steeds meer honden in elkaars omgeving leven.

Een hond is van nature een dier dat in een eigen territorium leeft. Vreemde honden worden daar niet in toegelaten. Toch vragen wij dat wel van onze honden.

Wanneer we in het park een andere hond tegen komen, verwachten we niet dat de ene hond de andere hond het park uit zal drijven. Al dan niet met de nodige gevechten.

Maar wanneer we heel eerlijk zijn, zou dat eigenlijk wel bij de oorspronkelijke natuur van de hond passen. Door de domesticatie van de hond en het al eeuwen houden van een hond als huisdier, is de hond zodanig aangepast dat hij andere honden in zijn omgeving kan accepteren.

Toch gaat dat niet altijd even goed. Sommige honden vinden het moeilijk zich sociaal te gedragen. Dat kan diverse oorzaken hebben. Een belangrijke oorzaak is dat een hond niet van jongs af aan heeft geleerd zich sociaal te gedragen.

Het kan ook zijn dat een hond na zijn jonge leeftijd niet veel meer in contact is geweest met andere honden waardoor hij niet de gelegenheid heeft gehad zijn sociale vaardigheid bij te houden.

Spelen met andere honden betekent dat de hond zich voor een deel moet aanpassen aan die andere hond of honden. Aan de andere kant moet ook die andere hond zich aanpassen aan hem. Dit is sociale interactie.

Dat hierbij soms een grauw en een snauw valt is normaal. Het zijn waarschuwingen in de zin van; “stop, nu ga je te ver”. Wanneer u dat toelaat, zonder dat het een gevecht wordt natuurlijk, dan zal uw hond in de gelegenheid zijn sociale vaardigheid op peil te houden.

Hij zal andere honden leren kennen en gaan onthouden hoe hij zich bij hen moet gedragen. Ook wanneer hij dan een vreemde hond tegen komt zal; hij uit ervaring weten dat die hond op verschillende manieren op hem kan reageren. Hij zal daar op anticiperen want hij beschikt over sociale vaardigheid.

Naast de genoemde voordelen zijn er nog meer aspecten die met het spelen met andere honden aan de orde zijn. Zo zal ook de lichamelijke conditie er wel bij varen wanneer er gespeeld wordt. Honden zijn in die situatie immers behoorlijk beweeglijk.

Een ander voordeel is dat u zich minder hoeft in te spannen. De hond vermaakt zichzelf op het moment dat hij aan het spelen is met andere honden.