Voer. Mand. Speeltje. Korting.rondsnuffelen

Hoe herkent u een goede fokker

Wanneer u besloten heeft een pup te nemen, al dan niet een rashond, gaat u een fokker uitzoeken. Een fokker moet immers uw hond leveren.

Dat klinkt erg zakelijk, maar het is niet onverstandig om het eens als zodanig te benaderen. Er zijn namelijk goede en ronduit slechte fokkers die de naam niet mogen dragen.

Waarschijnlijk heeft u wel eens van zogenaamde ‘broodfokkers’ gehoord. Met broodfokker wordt bedoeld dat een fokker slechts voor het verdienen van geld honden zou fokken.

Helaas komt dit nog maar al te vaak voor. Via internet zijn helaas veel van dit soort ‘hondvermeerderaars’ te vinden. Met mooie praatjes en plaatjes werven zij kopers en bieden vaak pups aan tegen aantrekkelijke, lagere prijzen.

Helaas geldt hier vrijwel gegarandeerd: goedkoop is duurkoop. Voor pups van een broodfokker betaalt u al snel meer geld bij de dierenarts omdat de pup doodziek is of met tranen als de pup overlijdt.

Er heerst nog steeds een soort taboe als het gaat om het geld verdienen aan het fokken van honden.

Eigenlijk is dat raar. Er gaat immers erg veel tijd én geld zitten in het grootbrengen van een goed nest.

De tijd, inspanningen en investeringen die een goede fokker over langere periode doet, mogen best terugbetaald worden in geld. Sterker nog, een fokker die werkelijk z'n best doet om een goed nest te fokken kan dat alleen maar doen door voor z'n pups geld te vragen.

Van een dik belegde boterham is voor een goede fokker echter geen sprake.

Een fokker die zich kritisch naar u opstelt, geeft aan niet zomaar een pup te verkopen. Een goede fokker zal vragen naar uw motivatie voor de keuze van zijn/haar ras.

De fokker zal u vragen naar uw mogelijkheden en wat u de hond kunt bieden. De goede fokker zal proberen te achterhalen of u niet een impulsaankoop doet.

Deze kritische houding van een fokker komt niet bij iedereen even prettig over.

Echter, het geeft wel aan dat de fokker serieus bezig is met het fokken van honden en het verkopen van zijn puppy's. Een goede zaak dus.

U weet direct dat de kans dat deze fokker goed is, groter geworden is.

Een goede fokker herkent u ook aan een nuchtere houding ten aanzien van zijn/haar honden.

Deze fokker zal u ook op de nadelen of op de minder aantrekkelijke eigenschappen van het ras wijzen. Een goede fokker zal niet alleen maar lyrisch over zijn/haar ras praten, maar een realistisch beeld schetsen.

Eventuele aandoeningen die veel in het betreffende ras voorkomen zullen door een goede fokker niet onder stoelen of banken gestoken worden.

Wanneer de fokker uw (over)enthousiaste houding weet te relativeren maakt dat misschien niet altijd de meest prettige indruk, maar het houdt u wel met beide benen op de grond. Dit zijn de betere fokkers.

Een goede fokker zal zeer bewust voor een bepaalde combinatie van een teef en een reu kiezen. Een fokker met slechts een paar honden die altijd of vaak eigen reuen en teven gebruikt, geeft te denken.

Een goede fokker zal kosten nog moeite sparen om zijn teef door een geschikte reu te laten dekken. De reu wordt uitgekozen op gezondheid, uiterlijk, karakter, gedrag, enz.

Naast het zorgvuldig uitzoeken van de juiste reu/teef combinatie zijn er tal van zaken waarin een goede fokker zich kan onderscheiden van een minder goede fokker.

Een aantal voorbeelden:

  • Heeft de fokker voor een goed en ruim nest gezorgd?
  • Ligt het nest binnenshuis, of in en schuur?
  • Hoe lang blijft de teef bij het nest en hoe lang geeft de teef moedermelk aan de puppy's?
  • Besteed de fokker veel aandacht aan de socialisatie? Zo ja, hoe en hoe vaak?
  • Zijn er andere volwassen honden aanwezig?
  • Zijn er veel mensen en kinderen aanwezig of komen die veel over de vloer?

Wanneer het om een rashond gaat, zal de fokker u de stamboom van de moeder- én vaderhond kunnen laten zien. Vraag hier ook naar en kijk of er bij de voorouders niet veelvuldig dezelfde reu of teef voorkomt.

Is dat wel het geval wees dan kritisch over de motivatie van de fokker waarom er vaak een bepaalde reu of teef gebruikt is en wees ervan bewust dat dit niet bijdraagt aan het gezond houden van het ras en mogelijk gevolgen kan hebben voor de gezondheid van uw pup.

Wanneer de fokker geen stamboom van de moeder- én de vaderhond kan of wil overleggen geeft dit ernstig te denken. Een goede fokker zal dit zonder enige aarzeling doen.

Vraag uw fokker ook of hij/zij een stamboom voor de puppy's heeft aangevraagd. Een dergelijke aanvraag kan alleen door de fokker gedaan worden, u kunt dat niet naderhand zelf aanvragen.

Wanneer de fokker u wél rashonden aanbiedt, maar er is géén stamboom aangevraagd, dan geeft dit te denken.

Een stamboom geeft echter geen enkele garantie. Een pup met een stamboom, betekent dat zowel de vader- als moederhond een stamboom hebben en dat zij tot hetzelfde ras behoren.

Verder betekent het niets; het zegt niets over de kwaliteit of gezondheid.

Certificering

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren, is er voor het bestuur van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland aanleiding ontstaan om serieuze stappen te ondernemen om te komen tot een vorm van certificering voor fokkers van rashonden.

Met deze certificering kunnen de betere fokkers zich nadrukkelijk onderscheiden van de overige fokkers.

Certificering heeft tot doel een helder onderscheid te maken tussen malafide fokkers/honden-handelaren en serieuze rashondenfokkers en rasverenigingen, die aan een aantal kwaliteitseisen voldoen.

Hoewel de Raad van Beheer pas begin 2008 is begonnen met een pilot voor de certificering met zes rasverenigingen, is 2013 het streefjaar waarin een wezenlijk deel van de kynologie gecertificeerd zou moeten zijn.