Voer. Mand. Speeltje. Korting.rondsnuffelen

Moet ik mijn puppy corrigeren?

Zittende puppy

Moderne opvoedingsmethodes en trainingen gaan uit van de zogeheten “positieve bekrachtiging”.

Dat wil zeggen dat gewenst en/of positief gedrag van de hond beloond wordt waardoor de hond het gedrag gaat herhalen. Immers, dát gedrag levert hem iets op.

De methode van positieve bekrachtiging is vaak gekoppeld aan een beleid van “niet corrigeren”.

Maar wat doet u dan als uw pup iets doet wat u niet wilt?

Laten we eerst eens een aantal dingen op een rijtje zetten.

Het gedrag van een hond is ruwweg op twee manieren te sturen. U kunt een gedrag bekrachtigen door de hond te belonen en u kunt gedrag corrigeren door de hond te straffen.

Uw hond belonen

Van nature zal een hond het gedrag dat hem iets oplevert gaan herhalen. Het leverde immers een beloning op.

Wanneer u uw hond beloont door hem iets lekkers te geven wanneer hij gaat zitten nadat u “zit” gezegd hebt, dan bekrachtigt u het gedrag van het gaan zitten.

Het gaan zitten op uw commando heeft uw hond een beloning opgeleverd waardoor uw hond de volgende keer gemotiveerd zal zijn om weer te gaan zitten wanneer u “zit” zegt.

Wanneer u uw hond tijdens een bepaald gedrag straft, dan zal uw hond dat gedrag niet meer zo graag willen herhalen. Met andere woorden, bekrachtiging van gedrag zorgt ervoor dat het gedrag herhaald wordt en corrigeren van gedrag zorgt ervoor dat het gedrag niet herhaald wordt of stopt.

Natuurlijk is het bovenstaande een zeer simpele weergave is van hoe gedrag gestuurd kan worden. In de praktijk ligt het allemaal een stuk genuanceerder.

Uw hond corrigeren

Veel mensen vinden het straffen of corrigeren van een hond niet meer van deze tijd. Een positieve opvoedmethode heeft sterk de voorkeur.

Door alert te zijn en gewenst gedrag goed en voldoende te bekrachtigen, zult u zeker het gedrag van uw hond in algemene zin in goede banen kunnen leiden.

Voorkomen van ongewenst gedrag hoort hier natuurlijk ook bij: dingen die uw pup echt niet mag pakken, heeft u (tijdelijk) buiten zijn bereik geplaatst.

Ongewenst gedrag voorkomen

Als hij wat ouder en meer opgevoed is, komen deze spullen langzaam terug. Maar ook met bijvoorbeeld een bench kunt veel ongewenst gedrag voorkomen.

Op de momenten waarop u even niet op uw pup kunt letten, plaatst u hem in de bench. Pas als u weer in de gelegenheid bent hem te begeleiden, mag hij eruit.

Dat kan handig zijn als uw pup bijvoorbeeld alleen thuis moet blijven, of nog wat te ruw is in de omgang met uw kinderen. Voorkomen is beter dan genezen!

Het zal echter niet altijd lukken ongewenst gedrag te voorkomen. Er zijn momenten waarin u toch wilt, of zelfs moet, ingrijpen!

En hoewel ingrijpen middels straf of correctie dan voor de hand lijkt te liggen, kunt u deze situaties echter ook op een positieve manier aanpakken.

U hoeft uw hond niet te straffen of te laten schrikken om bepaald gedrag te laten stoppen. U kunt uzelf gebruiken als correctiemiddel.

Dat klink het erg raar, “uzelf gebruiken als correctiemiddel”. Toch werkt het.

Wanneer we naar het gedrag van een puppy of jonge hond kijken dan zien we dat erg veel van het gedrag uiteindelijk bedoeld is om uw aandacht te krijgen. Ook het niet gewenste gedrag.

Het bijten in de broekspijpen, het pakken van pantoffels of schoenen, het aan de bank krabben of het in de plantenbak graven, het zijn allemaal gedragingen waarvan uw hond geleerd heeft dat u daarop in gaat.

U pakt snel uw schoenen van hem af of haalt hem weg bij de plantenbak. Hoe dan ook, hij heeft uw aandacht en dat is wat hij wil.

U kunt dit gedrag corrigeren door uzelf bij de hond weg te halen.

Dat gaat als volgt: uw hond wil uw aandacht hebben en vertoont daarom een bepaald gedrag. Hij pakt bijvoorbeeld een van uw schoenen op.

Op het moment dat u het ziet, draait u zich van hem af en loopt u weg. U zegt daarbij niets en kijkt hem ook niet aan. Het liefst loopt u de ruimte waar u met uw hond bent uit en sluit u de deur achter zich.

Uw hond zal verbouwereerd zijn.

Zijn trucje om uw aandacht te krijgen werkt niet meer. Sterker nog, het levert hem zelfs het tegenovergestelde op, u gaat weg!

De schoen is plotseling niet meer interessant en verbaast gaat uw pup kijken waar u nu zo plotseling naartoe bent gegaan. Door uw weggaan heeft u het gedrag van uw hond gestopt, gecorrigeerd.

Het komt er in feite op neer dat u zichzelf aan de situatie onttrekt. U onttrekt zichzelf uit de situatie door plotseling weg te gaan.

Doordat u weggaat, onthoudt u uw aandacht aan uw hond en onthoud u zelfs uw aanwezigheid aan hem.

Doordat uw hond ervaart dat hij het tegenovergestelde bereikt van wat hij wil, zal hij uw schoenen laten voor wat ze zijn.

Elke keer als hij een schoen van u pakt loopt u weg. Door het pakken van de schoen stuurt uw hond u dus weg, en dat is nou juist niet wat hij wil. Hij wil uw aanwezigheid en uw aandacht.

Door weg te gaan corrigeert u dus zijn gedrag. Maar, zónder straf en zónder pijn.

Een ander vaak voorkomen gedrag is een pup die veel te ruw met u speelt en u daarbij in uw handen bijt. Ook in deze situaties kunt u corrigeren door weg te gaan.

U stopt direct het spel wanneer uw hond te ruw is en loopt zonder iets te zeggen en zonder hem aan te kijken weg. U onthoudt ook nu weer uw aandacht aan uw hond.

Dat is niet wat hij wil, hij wil spelen.

Na een aantal keer dit herhaald te hebben zal uw hond ervaren dat wanneer hij te ruw wordt, u het spel direct stopzet. Hij zal voorzichtiger worden en ruw spel voorkomen.

Het gedrag van ruw spel neemt dus af en u heeft met uzelf aan de situatie te onttrekken het ruwe gedrag gecorrigeerd.

Eigenaren van jonge honden zullen bovenstaande voorbeelden zeker herkennen. Daar waar u voorheen misschien gestraft zou hebben, kunt u het nu eens op een andere manier proberen.

Naast dat deze manier veel positiever is dan het geven van straf, blijkt in de praktijk dat bij zeer veel honden deze methode ook nog eens veel beter en sneller werkt.

Tel uit uw winst!

Kies hieronder de leukste honden gift:

  1. Bol honden aanbiedingen >
  2. Honden boeken >