Voer. Mand. Speeltje. Korting.rondsnuffelen

Puppy opvoeden

Positieve puppy opvoeding en positieve puppy training, je hoort er steeds vaker over.

Maar wat houdt het nu eigenlijk in?

Er zijn verschillende manieren om je pup op te voeden, verschillende manieren om het gedag van de pup te beïnvloeden en te sturen.

Vroeger werd er veel gebruik gemaakt van een slipketting. De slipketting werd gezien als hét ideale hulpmiddel bij het trainen van een puppy.

Een slipketting is een correctiemiddel. Het is bedoeld om de hond een correctie te geven wanneer hij niet doet wat er gevraagd word.

Wanneer een slipketting gebruikt wordt, zal de pup zoeken naar een gedrag waarvoor hij geen correctie krijgt. Immers, die correctie doet hem pijn. Hij zal met zijn gedrag proberen om de correctie te voorkomen.

We noemen dit leren op basis van vermijdingsgedrag.

De pup leert de correctie te vermijden. Negatieve of ongewenste gedragingen van de pup worden met behulp van correcties afgeleerd totdat er alleen gewenst gedrag overblijft.

Uit het bovenstaande zal u duidelijk zijn dat er (onbedoeld) veel aandacht uitgaat naar het ongewenste gedrag. Immers, dat wordt gecorrigeerd.

Als trainer/begeleider ben je dus bezig om je te concentreren op gedrag wat je niet wenst.

Ook de pup is slechts bezig met voorkomen van correcties. U kunt wel begrijpen dat dit niet leidt tot een prettige band tussen baas en hond!

Het kan gelukkig ook anders. Een puppy kan ook op een positieve manier getraind worden.

In plaats van ons te richten op het ongewenste gedrag en dat te corrigeren, kunnen we ons ook richten op het wél gewenste gedrag en dit belonen.

Hierbij maken we gebruik van het natuurlijke principe dat gedrag dat iets oplevert, herhaald wordt.

Wanneer een bepaald gedrag de hond iets oplevert, bijvoorbeeld een beloning in de vorm van iets lekkers, dan zal de hond dit gedrag gaan herhalen. Hij hoeft daar niet over na te denken, het gaat vanzelf.

Het tegenovergestelde is ook waar. Een gedrag dat niets oplevert, wordt niet herhaald. Wanneer we het ongewenste gedrag negeren, en dus niet corrigeren, zal dit gedrag uitdoven en na enkele malen niet meer herhaald worden.

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat we met beloning en negeren het gedrag eveneens kunnen beïnvloeden en sturen. Een correctieve methode, zoals bij het gebruik van een slipketting, is dus niet nodig.

Deze correctieloze methode wordt positieve opvoeding of training genoemd.

Het grote voordeel van deze methode is dat de pup veel meer ontspannen blijft en veel minder stress opbouwt bij het trainen. Sterker nog, het trainen wordt voor de pup een soort spel. Een spel waarmee hij lekkers en/of aandacht kan verdienen.

Voor de baas is deze methode ook veel leuker omdat je een ontspannen blije hond ziet die gemotiveerd is voor je te werken.

Vele hondeneigenaren hebben inmiddels ervaren dat de positieve methode veel meer plezier oplevert. Plezier voor baas én hond!