Conseuent zijn is de basis van de opvoeding

langharige jack russelHet doel van de opvoeding is uw hond te leren welk gedrag wel acceptabel is en welk gedrag niet. Consequent zijn is daarbij van het allergrootste belang. Ja is altijd ja, en nee altijd nee. Dat geldt niet alleen voor u, maar voor alle gezinsleden. Om consequent te kunnen zijn is tevens overeenstemming nodig tussen u en de overige gezinsleden over wat u acceptabel vindt.


Bijna iedereen weet wel dat consequent zijn belangrijk is bij het opvoeden. Consequent zijn, schept duidelijkheid, en daarmee rust. Een jonge hond heeft daaraan behoefte. Honden leven niet samen door overleg, nee, de leider stelt de regels de rest houdt zich daaraan. Hoewel dat voor ons wellicht te overheersend klinkt, varen honden hier wel bij.
Doordat duidelijk is wat mag, en wat niet, en hoe een ieder zich hoort te gedragen, is er rust in de roedel. Een groot goed voor dieren waarbij overleven in de natuurlijke situatie bijna altijd voorop staat. Alle energie die aan het uitvinden van de regels en rangorde –dus mogelijk conflicten- wordt besteed, kan niet worden besteed aan overleven.

-->


Toch valt consequent zijn niet iedereen even gemakkelijk. De mens is democratisch ingesteld, we willen anderen graag te vriend houden, en zien gemakkelijk allerlei uitzonderingssituaties. En dan wijk je wel eens af van een eerder ingenomen standpunt…
Om het consequent zijn te vergemakkelijk is het raadzaam, zeker met een gezin, om voordat uw hond in huis komt samen te bespreken wat u belangrijk vindt, en hoe u gezamenlijk met de hond om wilt gaan. Betrek zeker de kinderen bij dit overleg, niet alleen om hun mening te horen, maar ook om uit te leggen waarom u iets belangrijk vindt.


puppy en katMag uw hond op de bank? Waar slaapt hij? Wie gaat z’n verzorging op zich nemen? Wat mogen de kinderen wel met hem, en wat niet? Mag uw hond naar de bovenverdieping? Krijgt hij wat lekkers van tafel? Allemaal vragen waarmee u te doen krijgt.
Maar dit is niet alles. Niet alleen wat mag en wat niet is van belang, maar ook hoe u en uw gezin met bovengenoemde situaties om zullen gaan is belangrijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: uw hond gaat er met een schoen vandoor, hoe reageert u? Negeert u, zegt u ‘foei’, loopt u hem achterna? Of uw pup klimt bij uw dochtertje op de bank, wat doet u? Gaat u met hem naar een hondenschool; en wie traint met hem?
Door samen te beslissen wat u belangrijk vindt voor uw hond, maakt u het gemakkelijker consequent te zijn, voor nu en de toekomst!


Resumerend:
De meeste mensen beseffen wel dat een consequente begeleiding van hun hond belangrijk is voor een goede opvoeding. In de praktijk blijkt het echter voor ons mensen gemakkelijk om ‘uitzonderingen’ te vinden, en gedrag soms toch goed te vinden. Uw hond doet u daar echter weinig plezier mee. Hij heeft juist behoeft aan de vertrouwdheid en duidelijkheid die een consequente begeleiding geven.


Gerelateerde Artikelen

Keuze van de pup

Wat is er nou leuker dan het uitzoeken van een pup? U heeft zich al lang verheugd op de komst van uw puppy en alles is goed voorbereid. Eindelijk is het dan zo


Positieve opvoeding

Er zijn verschillende manieren van leren, verschillende manieren om het gedag van de hond te beïnvloeden en te sturen. Vroeger werd er veel gebruik gemaakt van


Met de hond op cursus

Hier vind je informatie over het belang van het volgen van een cursus met je hond.


Puppy opvoeden

Positieve puppy opvoeding en positieve puppy training, je hoort er steeds vaker over. Hier vind je informatie over het opvoeden van je puppy


Amichien Bonding

Hier vind je informatie over Amichien Bonding


Dier algemeen