Voer. Mand. Speeltje. Korting.rondsnuffelen

Internationale Prüfungs Ordnung (IPO) 1, 2 en 3

Voor het IPO programma zal de hond beoordeeld worden op zijn kwaliteiten op het gebied van speuren, appèl en manwerk.

Afhankelijk van het niveau zal er meer verwacht worden van de hond.

De hond moet in het bezit zijn van het VZH diploma om deel te mogen nemen aan een IPO1 examen.

Algemeen

Het IPO bestaat uit drie niet te onderschatten onderdelen.

Het programma zelf is ook in drie niveau’s te weten IPO I IPO II en IPO III.

Om deel te kunnen nemen aan het IPO I moet de hond minimaal 18 maanden zijn.

Om deel te kunnen nemen aan het IPO II moet de hond minimaal 19 maanden zijn.

Om deel te kunnen nemen aan het IPO III moet de hond minimaal 20 maanden zijn.

Men kan het IPO programma volgen bij alle werkhonden verenigingen.

Wij zullen de onderdelen afzonderlijk kort beschrijven voor het IPO I programma.

Het IPO II en IPO III lopen op in moeilijkheidgraad, deze zullen wij niet beschrijven. Maar we hebben het wel over de toevoegingen die extra in deze programma’s zitten.

Voor alle drie de niveau’s geld dat men minimaal 70 punten moet behalen voor elk onderdeel afzonderlijk. Indien men bijvoorbeeld bij het speuren slechts 50 punten zou behalen is men voor het examen gezakt. Het maximaal aantal punten per onderdeel is 100 punten.

Het examen moet dan toch volledig worden afgewerkt.

Afdeling A Speuren

Bij het speuren loopt de geleider een spoor uit van ongeveer 350 passen lang met daarin opgenomen 2 rechte hoeken.

Op het spoor worden twee voorwerpen neergelegd.

Het uitleggen van het spoor gebeurt op aanwijzing van de keurmeester.

Aan het begin van het spoor wordt door een piket ( stok met richting) aangegeven welke kant het spoor op ligt.

Bedoeling is dat het spoor door de hond wordt gevolgt nadat het ongeveer 20 minuten oud is en waarbij er 10 meter lijn moet zitten tussen hond en geleider.

Bij de voorwerpen moet de hond aangeven dat deze er liggen ( af gaan liggen)

De beoordeling aan punten:

Uitwerken Spoor 80 punten

2 voorwerpen 20 punten

Met het uitwerken van het spoor wordt bedoelt de manier waarop de hond over het spoor gaat. (wijken van spoor / opnieuw aanzetten, etc. )

IPO II – Het spoor dient door een ander dan de geleider te worden uitgelegd. Het spoor moet minstens 400 passen lang zijn, heeft 3 balken en 2 van 90 graden hoeken en is minimaal 30 minuten oud

IPO III – Het spoor moet minstens 600 passen lang zijn, heeft 5 balken en 4 hoeken van 90 graden en is 60 minuten oud.

Op het spoor worden 3 voorwerpen neergelegd. Het spoor wordt ook weer door een ander dan de geleider uitgelegd.

Afdeling B Appèl

IPO I

1) Vrij volgen (20 punten)
2) Zit uit beweging (10 punten)
3) Afleggen met voorroepen (10 punten)
4) Apporteren vlakke grond (10 punten)
5) Apporteren over de Haag (15 punten)
6) Apporteren over de klimschutting (15 punten)
7) Vooruitzenden met afleggen (10 punten)
8) Afleggen met afleiding (10 punten)

IPO II

1) Vrij volgen (10 punten)
2) Zit uit beweging (10 punten)
3) Afleggen met voorroepen (10 punten)
4) Staan blijven in normale pas (10 punten)
5) Apporteren vlakke grond (10 punten)
6) Apporteren over de Haag (15 punten)
7) Apporteren over de klimschutting (15 punten)
8) Vooruit zenden met af liggen (10 punten)
9) Afleggen onder afleiding (10 punten)

IPO III

Zie IPO II. slecht 1 onderdeel wordt anders.
Betreft onderdeel 4 is: Staan blijven in looppas
Toevoeging IPO II en III

Afdeling C Verdedigingsdienst

Beter bekend als manwerk en voor velen die het IPO programma lopen ook het onderdeel.

Hier komt de echte werkkracht van onze hond naar voren. U als hondenliefhebber, moet gewoon eens een kijkje nemen bij een werkhonden vereniging. U zult dan precies begrijpen wat wij bedoelen met “werken met de hond”.

1) Rivieren en naar de Pakwerker toe (5 punten)
2) Stellen en Aanblaffen (10 punten)
3) Vluchtverhindering van de Pakwerker (20 punten)
4) Verdediging v.d.hond vanuit de bewakingsfase (35 punten)
5) Aanval op de hond vanuit de beweging (30 punten )
4) Verdediging v.d.hond vanuit de bewakingsfase (35 punten)
5) Aanval op de hond vanuit de beweging (30 punten)

Ipo II
1) Revieren naar de Pakwerker toe (5 punten)
2) Stellen en Aanblaffen (10 punten)
3) Vluchtverhindering van de Pakwerker (10 punten)
4) Verdediging v.d.hond vanuit de bewakingsfase (20 punten)
5) Rugtranssport (5 punten)
6) Overval op de hond vanuit rugtransssport (30 punten)
7) Aanval v.d.hond vanuit de beweging (20 punten)

Ipo III
1) Revieren (10 punten)
2) Aanblaffen en bewaken (10 punten)
3) Vluchtverhindering van de Pakwerker (10 punten)
4) Verdediging v.d.hond vanuit de bewakingsfase (20 punten)
5) Rugtranssport (5 punten)
6) Overval op de hond vanuit rugtransssport (15 punten)
7) Aanval v.d.hond vanuit de beweging (10 punten)
8) Verdediging van de bouvier in de bewakingsfase (20 punten)

Om voor het diploma in aanmerking te komen moet bij IPO voor alle 3 de onderdelen tenminste 70 punten behalen.