Voer. Mand. Speeltje. Korting.rondsnuffelen

Agressie tussen honden in hetzelfde gezin

Het kan zo leuk zijn: nog een hond erbij.

Een maatje, een speelkameraadje voor uw beste vriend. En vaak is dit gezelschap ook een echte verrijking van het leven voor de hond.

Toch zijn er ook gevallen waarin het helemaal niet klikt tussen beide honden.

Ernstige vechtpartijen kunnen het gevolg zijn.

Wanneer er meerdere honden in huis zijn, dient u zich als eigenaar nog iets meer als roedelleider te gedragen dan met een enkele hond. Door uw gedrag draagt u namelijk mede bij aan de (rangorde)relatie tussen uw honden.

Gek genoeg betekent dat in principe dat u zich zo min mogelijk met de onderlinge conflicten bemoeid. Als u daarnaast de ranghoogste hond consequent voortrekt en in zijn hogere rang ten opzichte van uw andere hond bevestigt, gaat het bijna altijd goed.

Wat kan er aan de hand zijn wanneer het niet goed gaat?

Grofweg zijn er twee soorten oorzaken: een waarbij het gedrag voornamelijk veroorzaakt wordt door onjuiste inmenging van de eigenaar, en een waarbij de honden qua rangverhouding zo dicht bij elkaar zitten dat er sprake is van een continue machtsstrijd.

Als de honden alleen conflicten hebben in bijzijn van de eigenaar is een onjuiste begeleiding meestal de oorzaak. In dat eerste geval kan een andere begeleiding de oplossing zijn, in het andere geval blijkt helaas dat herplaatsen of permanent gescheiden houden de enige oplossing is.

Helaas komt dat laatste nog al eens voor bij nestbroertjes of nestzusjes. Het lijkt zo leuk: twee hondjes uit een nest, maar juist als die van gelijke sekse zijn kan het vechten extreem fel zijn.

Voor een duidelijke rangorde helpt verschil tussen de honden: liefst verschillende sekse, duidelijk leeftijdsverschil, lichaamsbouw of spierkracht.

Deze factoren bepalen mede wie van de twee de dominante en wie de ranglagere zal zijn.

Zijn deze verschillen minimaal, of is er door andere oorzaken een onduidelijke rangorde, dan zullen conflicten ingezet worden om duidelijkheid te krijgen.

Dat kan ook het geval zijn in een periode waarin de rangorderelatie wisselt, bijvoorbeeld door het bereiken van de sociale volwassenheid (18-24 maanden) of door ziekte/ouderdom van een van de honden.

Bij agressie tussen honden in hetzelfde gezin is het raadzaam de hulp van een gedragstherapeut voor honden in te roepen.

Die kan een goede inschatting geven van de haalbaarheid van een eventuele therapie, want helaas is zoals eerder gezegd in sommige gevallen de beste oplossing herplaatsing van een van beide honden.

Als er wel wat aan de situatie te doen is, kan de gedragstherapeut u een op maat gemaakt plan bieden. Dat is in dit soort gevallen echt noodzakelijk.

De aanpak van agressie tussen honden uit hetzelfde gezin bestaat ten eerste uit het scheppen van een kunstmatig rangorde. Daarbij kiest u de meest waarschijnlijke kandidaat als ranghoogste, en gaat die situatie consequent bevestigen.

U trekt de gekozen ranghoogste systematisch voor qua aandacht, eten, plaats in huis etc.

Castratie* van de rang laagste kan in bepaalde gevallen ook helpen. Door de lagere hond te castreren, daalt hij verder in rang, wat weer positief bijdraagt aan een duidelijke verhouding tussen beide honden.

Verder bestaat de begeleiding eruit voorspelbare momenten van agressie te voorkomen. Dit zijn bijvoorbeeld het moment van thuiskomen, klaarmaken om uit te laten, aanwezigheid van speeltjes, voer of kluifjes, stoeien, komst van visite e.d.

Momenten van opwinding kunnen snel omslaan in agressie, en het beste is dit gewoon te voorkomen.

Op de momenten dat u beide honden niet kunt begeleiden is het raadzaam ze gescheiden te houden.

* Hoewel er bij teven vaak gesproken wordt over sterilisatie, is dit een onjuiste benaming.

Het weghalen van de eierstokken/baarmoeder van de teef respectievelijk de testikels van een reu, heten beide castratie.

Castreren van een reu of teef hebben niet hetzelfde effect. Wanneer u overweegt een van uw honden te laten castreren om agressieproblemen tussen uw honden te verminderen, laat u dan altijd eerst door een deskundig gedragstherapeut voor honden adviseren.

Castratie kan namelijk ook het omgekeerde effect hebben. Dus toename van de problemen.