Voer. Mand. Speeltje. Korting.rondsnuffelen

Begroeten bij thuiskomst

Een van de fijne eigenschappen van een hond is dat hij altijd weer blij is als u thuiskomt. Kwispelend staat hij achter de deur om u welkom te heten.

En uw thuiskomst moet gevierd worden: even kroelen, neuscontact maken, een speeltje in de bek pakken en misschien wel tegen u opspringen.

Deze blijdschap is vertederend, maar het kan helaas ook uitlopen op een hinderlijk en luidruchtig springfestijn.

Elkaar begroeten vormt voor honden een belangrijk deel van hun sociale gedrag. Als leden van de roedel weg zijn geweest, en zich opnieuw bij de roedel voegen moet er begroet worden.

Niet alleen uit vriendelijkheid, maar vooral om de sociale structuur van de groep te bevestigen of opnieuw vorm te geven als er veranderingen zouden zijn.

Is de leider nog steeds de leider? Heeft een ieder nog dezelfde positie in de roedel?

Pas als dat allemaal weer bevestigd is kan de roedel verder functioneren.

Bij onze huishonden is er ook sprake van een rituele begroeting als u tijdens het wandelen een andere hond tegenkomt.

Eerst moet er uitgebreid gesnuffeld worden, pas later kan er samen gespeeld of verder gewandeld worden.

Door het begroeten is er duidelijkheid ontstaan over elkaars rol en gemoedstoestand en met die informatie kunnen de honden verder.

Thuis zien we ook begroetingsgedrag bij onze honden. Als u weg bent geweest, of ’s ochtends beneden komt, moet er begroet worden. Zo’n begroeting versterkt de onderlinge band en u bevestigt ongemerkt tevens uw rol als leider.

Tenminste, als het goed is.

Want gek genoeg laat een echte hondse roedelleider de begroeting wat stoïcijns over zich heenkomen. Hij laat zich begroeten maar is zelf niet uitbundig.

Dat is ook het advies wat de laatste jaren aan hondeneigenaren gegeven wordt: houd de begroeting rustig en kort.

Hoe uitbundiger u bent, hoe drukker de hond wordt. Hij kan gaan blaffen, springen, zelfs in u gaan happen uit pure opwinding.

Ook al probeert u hem te kalmeren door hem rustig toe te spreken, of juist te corrigeren door op hem te mopperen of commando’s als ‘laag’ te roepen, dit maakt het meestal alleen maar erger.

Elke reactie van u, positief of negatief, is namelijk een bevestiging van zijn gedrag. U neemt actief deel aan het begroetingsritueel en dat houdt het gedrag in stand.

Bij jonge pups kan een te uitbundige begroeting zelfs leiden tot zogenaamde ‘onderdanigheidsplasjes’ waarbij de pup zich op de rug werpt en wat urine laat lopen.

De meeste pups groeien wel over dit gedrag heen, maar de pup bij thuiskomst zoveel mogelijk negeren verhelpt dit probleem snel.