De Bordeaux Dog

Algemeen
De Bordeaux Dog is een mooie, sterk gelijnde kolos, met een zeer sterk gespierd, harmonieus lichaam . Hij is tamelijk dicht bij de grond gebouwd , dat wil zeggen dat afstand borstbeen- grond gelijk of kleiner is dan de borstbeen , van voren gezien en gemeten achter de elleboog . De Bordeauxdog heeft het uiterlijk van een gedrongen atleet : gespierd imponerend en trots . Als aloude vechthond is hij geschikt voor de bewaking , een taak die hij met scherpe oplettendheid , moedig maar zonder agressie uitvoert . Hij is erg aanhankelijk ten opzichte van zijn baas en erg lief voor kinderen . Teven hebben over het algemeen hetzelfde karakter als reuen , maar iets minder geaccentueerd

Hoofd
Zeer groot,hoekig, breed , redelijk kort van voren gezien trapeziumvormig . Bij reuen is de schedel , gemeten over de grootste breedte, gelijk aan de schouderhoogte : Bij teven iets minder. De vorm en de breedte van het hoofd zijn een gevolg van de belangrijke ontwikkeling van de slapen, wenkbrouwen, jukbeenderen en breedte van de onderkaak. Het schedeldak is enigzins bol . De stop is abrupt en staat ten opzichte van het neusbeen onder een bijna haakse hoek (95-100 graden). Het diepe voorhoofd loopt door tot aan de achterzijde van het hoofd . het voorhoodt domineert het aanzicht . het is belangrijk breder dan hoog .Aan weerszijden van de lengtegroef liggen symmetrische rimpels.

Partners
Bol.com
grootste assortiment
Petsplace.nl
grootste dierenketen
Hondenbed.nl
bedden en manden

Deze diepe en gewrongen rimpels zijn beweegelijk afhankelijk van de houdig. Fouten:klein hoofd,niet inverhouding met de schouderhoogte , te lang, te smal, parrallelvormig, rond ,ovaal, plat voorfoohd, geen lengtegroef, achterhoofdsknobbel te veel uitspringend ,de hoek van de stop ten opzichte van het neusbeen te scherp of te bot . DE snuit is krachtig ,breed dik, enigszins kort, het bovenprofiel iets holrond, ondiepe huidplooien, in de breedte iets aflopend naar de neus, van boven af gezien heeft hij de vorm van een vierkant.

het neusbeen vormt met het voorhoofd een stompe hoek. Als het hoofd horizontaal word gedragen ,bevindt het afgeknotte van onderen dikke en brede eind van de neus zich voorbij een verticale raaklijn die is getrokken vanaf het voorste deel van de neus. De omterek van de snuit is ongeveer twee derde van de hoofdomterek. De lengte varieert tussen een vierde en een derde van de totale lengte gemeten tussen de achterhoofdsknobbel en de neuspunt. Fouten:te lang , te kort , te smal, niet dik genoeg : neus vooruitstekend , neusbeen parallel lopend met de schedel , zakend neusbeen , pafferige snuit. De neus is breed ,de neusgaten goed geopend, kleur : zwart tot bruin afhankelijk van de kleur van het masker. Fouten :nauwe neus , smalle neusgaten, vlekjes of haartjes op de neus, neus zonder pigment. DE boven lip is dik matig hangend en intrekbaar . De lippen vormen een ronding om de onderkaak. Fouten : overdreven lang en slap ( niet intrekbaar ) te kort. De wangen springen uit door een zeer sterke ontwikkeling van de kaakspieren. Fouten :te weinig ontwikkeld , week , droog , of dun
Gebit
DE kaken zijn zeer krachtig en breed . De hond is ondervoorbijtend : de onderkaak moet minimaal 0,5 en maximaal 2 cm uitsteken. Met een gesloten mond mag je de tanden niet zien. Fouten : boven en onderkaak van gelijke lengte ( tanggebit ) ; schaargebit, bovenvoorbijtend , onderkaak steekt meer dan 2 cm of minder dan 0,5 cm uit. De tanden zijn zeer sterk . de voortanden van de onderkaak staan uit elkaar en zijn licht gebogen . De voortanden staan goed in lijn, vooral die van de onderkaak die een rechte lijn vormen . Fouten : slecht ontwikkelde tanden , slecht geplaatste tanden

Partners
Bol.com
grootste assortiment
Petsplace.nl
grootste dierenketen
Hondenbed.nl
bedden en manden

Oren
Tamelijk klein iets donkerder dan de kleur van de vacht . B ij de aanzet iets opgeheven , maar ze moeten zonder weekachtig te zijn over de wangen vallen . iets afgeronde punt : niet over de ogen hangend . Hoge aanzet , waardoor de breedte van het hoofd word geaccentueerd . Fouten : slappe , te lange , te korte , geamputeerde oren , te hoge aanzet of te hoof opgeheven : staande oren , roze oren , Wijduit hangende of te laag aangezette oren

Ogen
Ovaal , goed uit elkaar staand . De afstand tussen de bijde ooghoeken is ongeveer tweemaal de lengte van het oog. Eerlijke open blik . honden met een zwart masker hebben hazelnootkleurige tot donkerbruine ogen . Lichtere kleuren zijn toegestaan maar niet gewenst bij honden met en roodmasker . Fouten : kleine , ronde , te diep liggende , bolle , te dicht bij elkaar staande en te lichte ogen of glasogen, schuwe blik , zichtbaar bindvlies , niet acceptabel zijn glasogen , vlekken of haartjes op de oogleden
Lichaam
De hals is erg sterk , gespierd , bijna cilindrisch , enorme nekomvang , ruim , los en soepel. De gemiddelde nekomvang is bijna gelijk aan de hoofdomvang . De hals is licht gebogen en op de grens van het hoofd en hals bevindt zich overdwars een groef . En profile is de bovenkant van de hals lichtelijk bol . De halskwabben beginnen duidelijk bij de keel en lopen met plooien, tot aan het sleutelbeen . Fouten :dunnen , lange , of platte hals , huid te strak halskwabben overdreven hangend. De borst is krachtig , diep , breed , lagervallend dan de elleboog . Krachtige sleutelbeenderen , Gebogen borstribben, Andere ribben zijn goed gebogen en aflopend . De borstomvang moet 25-30 cm meer bedragen dan de schouderhoogte . De borstomvang wordt gemeten 1 cm van de ellebogen over de grootste breedte . F fouten : smalle borst , niet diep genoeg , ribben te plat of te rond als een ton , uitgeholde ribben . Rechte ruglijk met een brede en gespierde rug , goed getekende schoft , brede , voldoede korte stevige lendenen . het kruis loopt matig af tot staartaanzet . De onderlijn is een harplijn , vanaf de diepe borst tot aan de opgetrokken stevige buik . Fouten : zadelrug , karperrug , zwakke lendenen , kruis te hoog , te bol of te hol , uitzakkende of ingetrokken buik ( windhonden buik ) . De schouders zijn krachtig , met zichtbare spieren . Bovenkant schouderblad onder een hoek va 45-graden ten opzichte van het horizontale vlak . De hoeh van het schouderblad met het schouderbeen bedraagt iets meer dan 90-graden . Fouten : niet voldoende gespierd , te rechte schouders . Gewicht reuen minimaal 50-kg Teven minimaal 45-kg . Schouderhoogte : De hoogte van een bordeaux dog moet ongeveer gelijk zijn aan de omvang van het hofd : reuen 60-80 cm teven 58-66 cm . De omvang van het hofd wordt gemeten voor de oren over de grootste breedte , het hoofd horizontaal de halsplooien niet meemeten
benen
Zeer gespierde voorbenen , met een sterk bottegestel , de ellebogen niet te veel uitstaand , niet te veel naar binnen gebogen . De onderarm is recht of iets naar buiten gebogen , zodanig dat hij naar het midden toekomt , vooral bij honden met een zeer brede borst . De middenvoeten zijn sterk , lichtelijk schuin , soms naar buiten staand . Goed ontwikkelde dijen met dikke zichtbare spieren . De knieschijf is parallel aan het verticale middenvlak of licht naar buiten . Het achterbeen is betrekkelijk kort , gespierd en laag . De hoek van het korte spronggewricht is met mate geopend .

Van achteren gezien geven goed parallel lopende achterbenen een impressie van kracht , ondanks de minder brede achterhand . Fouten : afwijkend van hetgeen hier is vermeld over de benen .
Voeten
Krachtig , samengeperst , Gebogen sterke nagels . Voorkeur voor zeer gepigmenteerde nagels . De voetkussens zijn goed ontwikkeld en soepel . Fouten : ineengedrongen voeten , spreidtenen , hazevoeten

Staart
Dik bij aanzet . De punt mag niet verder reiken dan de sprong . Laag hangend diep aangezet . Hangend in rust , verheft zich als de hond in actie is 90-120-graden ten opzichte van de rustpositie . Fouten :staart wegbuigend van achteren gezien , gekort , gebrokrn , verwrongen , knobbelig ,staand of krullend : eindigend in een pluim , de afwezigheid van een staart
Vacht
Fijn , kort en zacht haar . Fouten : grof , lang , gekruld haar

Kleur
Eenkleurig , mahoniekleurig of wildkleurig . Een witte borstvlek en witte aftekeningen aan de voeten zijn toegestaan . Fouten : Witte vlek op het gezicht , witte vacht : wit of vlekkerig op het lichaam of op staart