Irish Glen of Imaal Terrier

FCI Standaard Nr. 302/10.08.1994/GB

Oorsprong:
Ierland
Datum publicatie van de geldige oorspronkelijke standaard: 19.03.1990
Gebruik:
Net zoals alle andere Terriers moest dit kleine, taaie ras de das en vos bejagen en de rattenpopulatie tot een minimum beperken. Nu is hij een zachtmoedige en volgzame gezinshond die persoonlijkheid uitstraalt; zijn trouwe en aanhankelijke aard maakt hem tot een zeer aangename huishond en kameraad.

Partners
Bol.com
grootste assortiment
Petsplace.nl
grootste dierenketen
Hondenbed.nl
bedden en manden

Classificatie FCI: Groep 3 (Terriers)
Sectie 1 (grote en middelgrote Terriers) Zonder werktest
Kort historisch overzicht: Zoals zovele honden in de Terriergroep, en voor het midden van de 19e eeuw niet echt op waarde geschat door de jagers van gegoeden huize, is de Irish Glen of Imaal Terrier een oud ras dat meer eenvoudigweg lange tijd verontachtzaamd werd dan het resultaat van latere fokexperimenten. Hij is heel duidelijk een hond die in een bepaald gebied voorkomt, beperkt door het sombere gebied van de Glen of Imaal. De boeren van deze streek, afstammend van de soldaten die in de 16e en 17e eeuw land hadden gekregen als betaling voor bewezen diensten aan de Britse Kroon, moesten hun natuurlijke sluwheid en vaardigheden gebruiken om in dit ruwe gebied te overleven. Een hond die niet zijn aandeel kon leveren in de strijd om het bestaan van alle dag kon niet getolereerd worden. Dus moest hij lange uren doorbrengen met het draaiend houden van het honderad en werd hij vaak ingezet tegen andere honden bij de dubieuze vechthonden-sport, gewoonten die nu verdwenen zijn. Voordat de Irish Glen of Imaal Terrier op hondentoonstellingen verscheen, had hij zich door vele generaties hard werken ontwikkeld tot de sterke, robuuste hond die we vandaag de dag kennen. De Ierse Kennel Club erkende het ras officieel in 1933 en al spoedig werd een club opgericht om de belangen ervan te behartigen. Men beweert dat de Irish Glen of Imaal Terrier minder snel opgewonden is dan andere Terriers, hoewel hij altijd bereid is de achtervolging in te zetten wanneer hem dat gevraagd wordt.

Algemeen voorkomen:

Partners
Bol.com
grootste assortiment
Petsplace.nl
grootste dierenketen
Hondenbed.nl
bedden en manden

Van gemiddelde grootte met middelmatig lange vacht. Grote kracht uitstralend en de indruk wekkend van maximale substantie voor de maat van de hond.

Belangrijke verhoudingen:
Lichaam langer dan hoog
Gedrag-Temperament:
Actief, vlug en stil tijdens het werk. Dapper, vurig en zeer moedig wanneer er een beroep op hem wordt gedaan; aan de andere kant zachtmoedig en volgzaam.
Schedel:
Van goede breedte en tamelijk lang
Stop:
Uitgesproken, smaller wordend naar de neus toe
Aangezichtgedeelte:
Voorsnuit krachtig
Neus:
Zwart
Gebit:
Sterke kaken, gebitselementen gaaf, regelmatig, sterk, van goede grootte. Schaargebit. Tanggebit acceptabel.
Ogen:
Bruin, middelgroot, rond en goed ver uiteen geplaatst. Lichte ogen dienen afgekeurd te worden.
Oren:
Klein rozeoor of halfstaand wanneer de hond attent is, teruggeslagen in rust. Hangoor of staand oor ongewenst.
Hals:
Zeer gespierd en van gemiddelde lengte.
Lichaam:
Diep en lang, en langer dan hoog
Rugbelijning:
Recht
Lendenen:
Sterk
Borstkas:
Breed en sterk, ribben goed gewelfd
Staart:
Gecoupeerd. Sterk aan de basis, goed aangezet en vrolijk gedragen. De staarten van de pups worden op halve lengte gecoupeerd.
Voorhand

Schouders:
Breed, gespierd en goed terugliggend
Voorbenen:
Kort, gebogen en met fors bot
Achterhand:
Sterk en goed gespierd
Dijen:
Goed
Knie:
Goed gebogen
Spronggewrichten:
Naar binnen noch naar buiten gebogen
Voeten:
Compact en rond met ronde voetzolen. De voorvoeten staan iets naar buiten vanaf de middenvoet
Gangwerk/beweging:
Vrij, zonder hackney-actie. Loopt zonder enige inspanning met goede stuwkracht vanuit de achterhand.
Vacht

Haar:
Gemiddelde lengte, hard van structuur met een zachte ondervacht. De vacht mag zodanig bijgewerkt worden dat een nette belijning verkregen wordt.
Kleur:
Blue brindle, zonder te zwemen naar zwart. wheaten, van een lichte tarwekleur tot een rood- gouden gloed. Pups worden gewoonlijk typegetrouw geboren in de kleuren blauw, tarwe en roodachtig. De maskers zijn gewoonlijk inktblauw, er kan een blauwe streep over de rug, staart en oren lopen. De donkere aftekeningen zullen met het volwassen worden verdwijnen.
Maat en gewicht

Schofthoogte:
Reuen: 14 inches (35,5 cm) is het maximum
Teven:
Overeenkomstig minder
Gewicht:
Reuen: 35 lbs (16 kg)
Teven:
Overeenkomstig minder
Fouten:
Iedere afwijking van de hiervoor genoemde punten moet als een fout beschouwd worden en de mate waarin deze fout wordt aangerekend dient in juiste verhouding te staan tot de ernst van de fout.
Opmerking:
Reuen moeten twee duidelijk waarneembare teelballen hebben die geheel in het scrotum zijn ingedaald.
Indien u fokker bent van dit ras en het u leuk lijkt een mooie rasbeschrijving + 6 foto’s voor ons te verzorgen ( met bron vermelding en link naar uw site) vragen we u vriendelijk om even op contact te klikken.