Voer. Mand. Speeltje. Korting.rondsnuffelen

Aandachtvragend gedrag

De meeste honden zijn dol op aandacht. Gelukkig maar, want voor u als opvoeder is aandacht een belangrijke basis voor de opvoeding.

Aandacht betekent namelijk interactie met u, met zijn omgeving. Aandacht geven en aandacht krijgen vormt het samenspel in een sociale groep.

Een pup is voortdurend op zoek naar informatie over zijn plek in uw roedel, en hoe hij zich dient te gedragen. Op zijn gedrag krijgt hij reacties. Positieve en negatieve.

Door die reacties leert hij wat kan en niet kan, wat belonend is en wat niet. De reactie van mensen, van u, op zijn gedrag bestaan meestal uit aandacht.

U reageert op hem door hem aan te kijken, iets te zeggen (positief of negatief) of iets te doen. Al deze handelingen zou u onder de noemer ‘aandacht’ kunnen vatten.

Gedrag dat positieve aandacht oplevert wordt herhaald. Hij stoot uw hand aan met zijn neus, u aait hem. Dat gaat hij vaker doen!

Hij gaat er met uw slof vandoor, u gaat erachteraan om hem af te pakken. Hoewel u dat niet zo bedoelde is het achter hem aan gaan voor de hond een leuk spel, dus dat gedrag herhaalt zich ook.

Zo kan ook negatieve aandacht als mopperen, bestraffend toespreken en zelfs corrigeren als beloning werken.

Iedere vorm van aandacht, ook al bedoelde u het anders, kan voor een hond belonend werken.

In de moderne opvoeding wordt er dan ook vaak gesproken over negeren van ongewenst gedrag tegenover belonen van gewenst gedrag.

Negeren is een heel krachtig, maar een vaak onderschat hulpmiddel in de opvoeding. En niet altijd eenvoudig toe te passen.

Echt negeren is namelijk helemaal niet reageren: niet praten tegen uw hond, hem niet aankijken, niet zuchten, zelfs niet veranderen van gezichtsuitdrukking.

Hij bestaat gewoon niet voor u, en zijn gedrag krijgt geen enkele aandacht.

Nogmaals het voorbeeld van de hond die met z’n neus uw hand aanstoot. Ditmaal negeert u hem echter. U zegt geen ‘nee’, duwt hem niet weg, kijkt niet naar hem en houdt uw hand stil.

Al snel houdt hij op met zijn gedrag: het levert niets op. Had hij al eerder bij andere mensen wel succes met dit aanstoten, dan zal hij misschien nog eens bij u proberen, maar als u blijft negeren, zal het al snel definitief voorbij zijn.

Hij heeft het begrepen. Het enige dat u hoefde te doen was niets!

Het wel of niet aandacht geven aan uw hond is dus een krachtig wapen bij de opvoeding. Het is belangrijk u daarvan bewust te zijn. Maar het gaat nog verder dan een middel om gedrag te sturen.

Aandacht krijgen en geven bepaalt ook voor een groot deel de gezagsverhoudingen binnen de roedel. De ranglagere dient altijd aandacht te geven aan de ranghogere, hem in de gaten te houden.

Als uw hond u voortdurend negeert, is dat een slecht teken! Alleen als de ranghogere dat wil, gaat hij in op de ranglagere.

Juist het selectief aandacht geven of negeren, geeft status.

Bedelen om aandacht, aaien, voer, spelen, etc. zijn dus voor uw hond ook middelen om de rangrelatie met u te testen. Hoe dominanter uw hond, hoe meer u alle initiatieven bij uzelf moet houden.

U bepaalt wanneer er gegeten, gespeeld, geaaid of gewandeld wordt!