Kennelhoest

Wat is kennelhoest?
Kennelhoest is een zeer besmettelijke infectie van de voorste luchtwegen van de hond. Kennelhoest wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. Naast virussen en bacteriën spelen ook stress, hygiëne en huisvesting een rol. De belangrijkste verwekkers zijn de bacterie Bordetella bronchiseptica en het paraïnfluenzavirus.

Wat zijn de verschijnselen van kennelhoest?
Kennelhoest uit zich door een droge, harde hoest. Ook kunnen lange hoestbuien voorkomen die gepaard gaan met kokhalzen of braken. Het hoesten kan soms wekenlang aanhouden met als risico dat het chronisch wordt of dat longontsteking als complicatie kan optreden. Vooral pups of oudere en zwakke dieren hebben hier een grotere kans op.

Hoe krijgt een hond kennelhoest?
Kennelhoest wordt overgedragen door rechtstreeks contact (snuffelen aan elkaar) of via de lucht. Een hoestende hond met kennelhoest sprayt als het ware de infectie rond. Let op: een hond die kennelhoest heeft gehad kan nog gedurende weken besmettelijk blijven voor andere honden. Welke honden lopen het meeste risico op kennelhoest? Hoewel de naam dat wel doet vermoeden, wordt kennelhoest niet alleen in kennels overgedragen. Eigenlijk leveren alle plaatsen waar honden samenkomen – pensions, asielen, shows, hondenscholen, speelweides – gevaar op voor een hond. Bepaalde kortsnuitige of kleine rassen hebben hier een verhoogd risico op het krijgen van kennelhoest.

Hoe wordt kennelhoest behandeld?
Als behandeling direct bij de eerste verschijnselen plaatsvindt, is er een grote kans op succes. Als er echter te lang gewacht wordt met behandelen kan de hoest chronisch worden of zich zelfs ontwikkelen tot longontsteking. De behandeling zal een antibioticum bevatten eventueel gecombineerd met aanvullende ondersteunende therapie. Tip: Als een hond kennelhoest heeft is het belangrijk om hoesten zoveel mogelijk te voorkomen. Het is in dat geval aan te raden om de hond uit te laten met een tuigje of snuitband (zgn. halty) om druk op de luchtpijp te voorkomen.

Hoe kan ik kennelhoest voorkomen?
Een hond loopt een verhoogd risico op kennelhoest wanneer deze regelmatig in contact komt met andere honden. Wanneer een hond een kennelhoestinfectie heeft doorgemaakt is de kans groot dat de voorste luchtwegen al dan niet blijvend beschadigd zijn. Hoewel vaccinatie tegen kennelhoest geen 100% bescherming geeft, zorgt vaccinatie er in ieder geval voor dat de infectie minder ernstig verloopt. Daarnaast zal in de meeste gevallen de infectie voorkomen kunnen worden. Daarom wordt vaccinatie aanbevolen voor honden die naar een pension gaan, die een hondentraining volgen, die naar shows gaan en voor honden die tijdens het uitlaten en spelen veel in contact komen met andere honden (uitlaatservices, parken etc.).

Let op: veel pensions eisen tegenwoordig een bewijs van vaccinatie tegen kennelhoest voordat een hond wordt toegelaten.

Wat zijn de risico’s van vaccineren?
Vaccinatie kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot bijwerkingen. Een dierenarts kan u informeren over specifieke risico’s. De meeste honden zullen echter geen enkel nadeel ondervinden van een vaccinatie.

Kennelhoestvaccins

Er zijn op dit moment in Nederland twee mogelijkheden om tegen kennelhoest te vaccineren. Een hond kan door middel van een injectie (werkingsduur 3 maanden) of door middel van een neusdruppel (werkingsduur 1 jaar) gevaccineerd worden. Een dierenarts kan u hierover uitgebreid informeren. Tips voor honden die naar pension gaan

  • 1. Reserveer tijdig: Voor adressen van pensions kunt u bijvoorbeeld op de volgende sites kijken: www.hondenplaza.nl/locaties en www.dierenbescherming.nl
  • 2. Vaccineer tijdig: Een hond die naar een pension gaat moet altijd gevaccineerd zijn en meestal moet een vaccinatie enkele weken voor pensionbezoek hebben plaatsgevonden. De vaccinatie-eisen kunnen echter per pension verschillen. • Vraag bij reservering meteen naar de vaccinatie-eisen.
  • 3. Vlooien en wormen: Behandel tegen vlooien en wormen zowel vóór als na het verblijf in het pension. Zo voorkomt u dat uw hond wordt besmet.
  • 4. Voeding/dieet: Neem uw eigen voer mee als uw hond op een speciaal dieet staat.
  • 5. Medicijnen: Geef de pensionhouder duidelijke (schriftelijke) instructies als uw hond medicijnen nodig heeft.
  • 6. Noodgevallen: Geef de pensionhouder het telefoonnummer van uw dierenarts of van iemand anders die gebeld kan worden, mochten er problemen zijn.

 

Artikel 2

Kennelhoest bij honden

Wat is kennelhoest?
Kennelhoest is een infectie van de voorste luchtwegen bij de hond. De voorste luchtwegen waar deze infectie plaats vindt zijn de keel, de luchtpijp en zijn eerste vertakkingen.

Oorzaak kennelhoest
De kennelhoestinfectie wordt veroorzaakt door een combinatie van verschillende virussen en een bacterie. De virussen die hierin een rol kunnen spelen zijn onder andere parainfluenza, canine adenovirus (type 1 en 2). Bordetella bronchiseptica is de bacterie die kennelhoest kan veroorzaken. Het is een zeer besmettelijke ziekte maar meestal niet levensbedreigend.

Besmetting
De naam kennelhoest geeft al aan dat besmetting meestal optreedt op plaatsten waar veel honden bijeen komen zoals op shows, uitlaatplaatsen, trainingen bij clubs, in kennels en pensions. Via zeer kleine waterdruppeltjes bij niezen en hoesten vindt er een verspreiding plaats van de infectie.

Wat zijn de symptomen?
De symptomen bij kennelhoest zijn een droge harde hoest waarbij de hond soms kokhalst en slijm opbraakt. Het lijkt soms of er iets in zijn keel vastzit. De hond kan slomer zijn, minder willen eten en koorts hebben. De symptomen kunnen variëren van een droge hoest tot een ernstige longontsteking. Een pup of een oudere hond is vaak zieker dan een gezonde en goed geënte hond. De ziekte kan vergeleken worden met een griep bij de mens, waarbij ook verschillende virussen een rol spelen en het ziektebeeld niet altijd uniform is. De incubatietijd van kennelhoest ligt tussen 3 en 10 dagen. Dit is de tijd vanaf het moment dat de hond de infectie oploopt tot het moment dat de hond symptomen vertoont.

Ziekteverloop
Een milde kennelhoest kan binnen een paar dagen vanzelf overgaan, maar kan ook verergeren en een longontsteking of chronische bronchitis veroorzaken. Wanneer de hond langer dan een paar dagen hoest en/of ziek wordt is een behandeling noodzakelijk. De hond zal door de dierenarts worden nagekeken of het kennelhoest betreft of een andere ziekte.

Behandeling van kennelhoest
De behandeling van kennelhoest bestaat uit het geven van een antibioticum en een hoestdrank. Zelf kan men ervoor zorgen dat de hond in een warme, goed geventileerde omgeving verblijft en zachte voeding krijgt. Tijdens het uitlaten is een borsttuig of halter beter omdat dit niet op de luchtpijp drukt.

Vaccinatie is belangrijk
Om te voorkomen dat uw hond kennelhoest krijgt kunt u hem laten vaccineren. In de jaarlijkse vaccinatie zit al een deel bescherming. Daarnaast bestaat er nog een apart vaccin tegen de bordetella bronchiseptica bacterie. Het vaccin wordt toegediend via neusdruppels. In de neus en de voorste luchtwegen wordt er ter plaatse een goede bescherming opgebouwd. Voor een goede bescherming moet jaarlijks geënt worden. Vele pensions stellen deze enting verplicht. Een vaccinatie geeft geen 100% bescherming, onder andere door veranderingen in de veroorzakende virussen, maar een geënte hond maakt een veel mildere infectie door bij besmetting. Een mens kan na een griepvaccinatie nog wel verkouden worden.