Voer. Mand. Speeltje. Korting.rondsnuffelen

Praktijkspeuren

De naam zegt het al; het speuren zoals het in de praktijk gebeurd en zoals er in de praktijk gebruik van gemaakt wordt.

Tijdens het praktijkspeuren wordt er gebruik gemaakt van het aangeboren talent en de natuurlijke driften van de hond. Dit zien we met name in de voedsel, buit en roedeldrift.

Praktijkspeuren
Jeff Nissen

Elke hond kan speuren

Dit is niet afhankelijk van zijn ras, grootte, leeftijd of gedrag. Dat elke hond kan speuren is niet vreemd, een hond ruikt ruim 45 keer sterker dan een mens.

Tijdens het praktijkspeuren zal de hond de menselijke geur moeten ruiken. Elke hond neemt een menselijke geur waar.

Het is dan ook niet vreemd dat een hond een persoon of voorwerp voornamelijk herkent aan zijn of haar persoonlijke geur.

Tijdens het praktijkspeuren gebeurd dit ook. De hond krijgt de geur van de op te sporen persoon te ruiken en zal vervolgens deze persoon lokaliseren middels het gebruik van de neus.

Uiteraard kan niet elke hond dit direct in 1 keer. Er zal eerst sprake moeten zijn van een opbouw. Deze opbouwfase zal zich voornamelijk richten op het leren gebruiken van de neus van uw hond in uw voordeel.

Vrijwel alle honden vinden dit geweldig, omdat deze gebruik kan maken van zijn sterkste en belangrijkste werktuig “de neus”. Het is echter de kunst om dit werktuig te ontwikkelen middels trainingen.

Voorbeeld: de hond leert het makkelijkste op kort gras speuren. Naarmate dit goed gaat kan de hond het spoor ook nog volgen op andere ondergronden. Het gras is in dit geval de meest makkelijke situatie, asfalt en beton zijn meer lastige ondergronden voor de hond.

Geurbeelden

Tijdens het speuren word er gebruik gemaakt van het vermogen van de hond om ‘te denken in reukbeelden’. Zoals wij in plaatjes denken, denkt de hond in geur.

Als u bedenkt dat de hond denkt en voelt in geurbeelden dan weet u hoe belangrijk de neus is van de hond.

Uit alle geuren in de omgeving is het belangrijk dat de hond de geur filtert en volgt die hij te ruiken krijgt.

U zou het kunnen zien als een schilderij met heel veel kleuren. Als u gevraagd wordt daar een bepaalde kleur uit te kiezen filtert u deze eruit.

Op deze manier registreren uw hersenen namelijk de kleur naar keuze. Zo gaat dat bij de hond ook, echter dan in geurbeelden.

U verliest ruim een gram aan huidschilfers per dag. Op het moment dat u stilstaat of wanneer u zit verliest u nog schilfers, deze zijn ons als mens niet direct waarneembaar. Voor de hond is dit wel waarneembaar.

Het is de persoonlijke geur in de huidschilfers die de hond kan onderscheiden.

Tijdens het praktijkspeuren zijn de huidschilfers, en dan met name de geur aan deze schilfers, oftewel de vetzuren, een onderdeel van het spoor voor de hond.

Er is tijdens elke verplaatsing sprake van bodembeschadiging. Doordat u loopt beschadigt u de bodem, de planten, dieren en micro organismen.

Ook is er sprake van een verschuiving van de bodem. De geuren die hierbij vrijkomen noemen we ook wel de grondgeuren.

Wij als mens kunnen grondgeur en beschadiging bijvoorbeeld heel goed waarnemen wanneer het gras juist gemaaid is. We ruiken dan het vers gemaaide gras.

De grondgeuren en de persoonlijke geur samen vormen “het spoor”.

Eisen

Voor het praktijkspeuren bestaan in Nederland geen vastgestelde eisen. Wel zijn er diverse hondenscholen of organisaties die verschillende eisen stellen in het speuren.

Het sportspeuren vanuit de IPO of vanuit VH heeft zijn eigen eisen. Het is hierbij belangrijk dat de hond juiste hoeken maakt en dat de hond met zijn neus tegen de grond aan speurt.

Tijdens het praktijkspeuren is het van belang dat de hond het spoor volgt zoals hij dit het beste kan doen en kan uitwerken. Het is geen eis dat de hond met zijn neus op de grond speurt.

Soms, afhankelijk van het weer en de ouderdom van het spoor, hangen de huidschilfers nog in de lucht, in dit geval zal de hond ook meer met zijn neus in de lucht ruiken en zoeken en op deze manier het spoor volgen.

Tijdens praktijkspeuren worden vele malen langere afstanden gelopen in vergelijking met sportspeuren. De eisen die wij als school hanteren zijn de eisen doe worden gesteld aan de speurhonden in Canada, alwaar het praktijkspeuren is ontwikkeld door de Royal Canadian Mountain Police.

Het in Canada ontwikkelde speuren is door Cor Oldenburg (Speurhonden Instructie School) naar Nederland gebracht. In Nederland is hij de enige die examens op dit gebied kan afnemen.

Hierbij zijn een aantal levels te behalen, namelijk:

  • opstapper
  • level 1
  • level 2
  • level 3

Naarmate de hond meer ervaring heeft in het praktijkspeuren zal het spoor ouder en langer worden. Ook zullen er onderweg voorwerpen liggen die de hond dient aan te wijzen.

Hoe hoger het level, hoe ouder en / of langer het spoor zal zijn. Ook zullen de voorwerpen op het spoor kleiner worden.

Voordelen

Praktijkspeuren zorgt voor een optimale band tussen de hond en de baas. Met praktijkspeuren is het de hond die het op dat moment beter weet dan de baas.

De baas moet leren vertrouwen te krijgen in de hond. Door dit vertrouwen en het samenwerken vormen baas en hond een team, wat in het dagelijks leven vele voordelen op kan leveren.

Speuren is goed voor het zelfvertrouwen van de hond en kan helpen probleemgedrag te voorkomen en/of te verminderen.

De hond word niet alleen fysiek vermoeid en uitgedaagd maar ook mentaal, dit in tegenstelling tot vele andere hondensporten.

Praktijkspeuren is er voor elke hond en voor elke baas!

Praktijkspeuren links