Voer. Mand. Speeltje. Korting.rondsnuffelen

Dogfrisbee

Het ligt voor de hand te denken dat dogfrisbee een kwestie is van gooien en vangen van een disc, zoals de meesten reeds regelmatig met de hond doen.

Dit is echter geheel niet het geval. Het betreft hier een uitermate officiële hondensport welke professioneel wordt beoefend.

Dogfrisbee
Wolfgang Hasselmann

Plezier voor alle rassen

Elk hondenras kan meedoen aan deze ontspannende sport, samen met jou, zijn maatje. De trainingstechnieken passen we aan op de hond, zodat ze allemaal pret hebben.

De een kan niet makkelijk springen, de ander heeft geen hoog uithoudingsvermogen en niet ieder ras zal geschikt blijken te zijn om op wedstrijdniveau te presteren, maar, dat is dan ook niet de bedoeling van het spel.

Plezier staat voorop!

De sport bestaat uit 3 onderdelen.

Freestyle

Dit onderdeel heeft 2 rondes van 90 sec. , (op Europese wedstrijden 120 sec.) je doet dus 2 maal een show als handler met hond op zelfgekozen en meegebrachte muziek.

De ruimte die je hebt is ongeveer 60X40 meter. De bedoeling is dat je een zo origineel mogelijke show laat zien met allerhande kunstjes en technieken tot werpstijl en vangstijl.

Je mag hierbij 5 schijven gebruiken (op Europese wedstrijden 7) Er wordt streng op de veiligheid gelet, dus hoogtesprongen van de hond dienen te worden afgeremd/opgevangen.

Bij het niet in acht nemen van deze regel kan worden besloten tot diskwalificatie van de betreffende deelnemers.

Mini distance

Dit onderdeel duurt 60 sec. en je moet 1 schijf gebruiken. Het terrein is over een lengte van 50 meter onderverdeeld in vakken van 10 meter.

Je begint achter de startlijn, gooit een schijf in een zo’n ver mogelijk vak, op zo’n manier dat de hond hem kan vangen. Schijven die buiten het afzetlint terecht komen, tellen niet mee.

De hond moet de schijf bij je terugbrengen en je gooit weer vanachter de startlijn met dezelfde schijf, enz. enz. je krijgt 60 sec. de tijd om zo vaak en ver mogelijk de schijf te gooien en te laten terugbrengen.

Je mag zelf ook de schijf uit het vak halen, maar moet achter de startlijn zijn voordat je weer mag gooien. De tijd start als een schijf wordt gegooid of de hond de startlijn heeft gepasseerd. Voor linkshandige mensen is de start aan de andere kant.

Long distance

Dit onderdeel heeft geen tijdsduur en is op zichzelf staand, dus telt niet mee op (inter)nationale wedstrijden of kampioenschappen.

Er wordt buiten op een zo groot mogelijk veld gespeeld. Langs de zijlijn staan 2 lijnrechters die de afstand meten als je gooit.

Je moet 1 schijf gebruiken. Je krijgt in totaal 3 gooikansen. De bedoeling is de schijf zo ver je kunt te werpen en telt uitsluitend qua afstand als de schijf door de hond is gevangen.

De verste worp die gevangen is door de hond is de uiteindelijke afstand. Schijven die buiten de zijlijnen terecht komen, tellen niet mee voor punten, maar worden wel aangemerkt als worp.

Je start vanachter de startlijn samen met je hond, de grootste afstand is winnend.

Het begin

In een eerste les laten we je enkele gooitechnieken zien die in de sport worden gebruikt, het is namelijk heel belangrijk dat je kunt gooien, omdat de hond de frisbees simpelweg moet kunnen vangen, op een plek die u zich had voorgesteld.

Oefen thuis regelmatig met 2 of meer personen, probeer gericht te gooien naar de ander, vanuit verschillende posities, steeds een stapje verder uit elkaar.

Oefening baart kunst, het lijkt eenvoudiger dan het is. Je leert bij ons hoe er met de hond “gespeeld” wordt met de frisbee, plezier staat voorop, er worden in dit stadium geen commando’s gegeven. Ook het commando “los” wordt in de 1e instantie niet gebruikt, de bedoeling is dat het vasthouden van de frisbee het allerleukst is voor de hond!

Als de hond de frisbee al leuk vindt

Je traint met 2 frisbees, rolt 1 frisbee voor je uit, waarbij het belangrijk is dat de hond in een rechte lijn kan starten.

De frisbee in 1 hand, de hond achter de frisbee aan om je heen laten lopen en zodra de hond aan de andere kant naast je in de richting staat van de worp, kun je de frisbee rollen.

De hond gaat er achteraan en komt terug voor de andere frisbee, die je al “rolklaar” vast hebt. Wederom de hond om je heen laten lopen en de andere frisbee pas rollen, als hij de eerdere frisbee heeft losgelaten.

Let op; geef dus niet dezelfde frisbee, ook niet als de hond hem heel netjes terugbrengt. Zo leert hij namelijk op te letten welke frisbee je gooit en voorkom je dat hij de frisbee even extra voor je voeten werpt en niet alvast gaat rennen onder het motto; die frisbee komt toch wel!

Gooi niet tegen de hond in, om te voorkomen dat hij een draai om de achterhand moet maken. Op het moment dat de hond de frisbee vast heeft, doe je of hij een hoofdprijs heeft gewonnen zo blij! (ook de mannen!) en moedigt hem aan de “prooi” naar je toe te brengen.

Als de hond de frisbee (nog) niet leuk vindt

In plaats van rollen met de frisbee, laat je de frisbee uit de hand pakken op het moment dat je de frisbee zou gaan rollen (zie boven), je laat hem dus wel om je heen achter de frisbee lopen en weer is het bij het aanpakken; Feest!

Vindt de hond dat zelfs nog te ver gaan, ga je op de knieën zitten en doet met 2 frisbees het vast/los spelletje wat je in dat geval van ons hebt geleerd. Is dat zelfs niet “leuk” genoeg, kijk je gewoon de les even af en doet mee met de gezellige “gooironde” waarbij alle handlers zonder hond de frisbee leren gooien naar elkaar.

Dan ga je thuis het diner van de hond niet meer in zijn bak doen, maar in de frisbee (ze kunnen in de vaatwasser!!) ook kan zijn drinkbak voor onderweg vervangen worden voor een frisbee,( mits deze nog geen gaatjes bevat).

De snoepjes die je hem aanbiedt, komen van nu af aan van de frisbee i.p.v. uit je hand. Een balletje krijgt hij alleen nog maar van de frisbee. Je “speelt” zelf thuis met de frisbee als de hond het kan zien en legt hem steeds weg, zonder dat de hond er aan mag komen of erbij kan.

Zo wordt de frisbee in ieder geval een “interessant ding” en wil de hond hem maar al te graag hebben.

Je kunt op een volgende playday als het goed is al beginnen met rollen.

Is de hond bang van de frisbee, of houdt hij helemaal niet van welk speeltje dan ook, heb je een ander hindernisje wat eerst uit de weg moet worden geruimd, wij kunnen je daarbij helpen, kom dus zeker op de eerstvolgende training.

Dogfrisbee links