Speurhonden

Speuren is het spoor volgen of bemerken. De neus is hierbij het onderscheidend orgaan.

Wat voor ons de ogen zijn is voor de hond zijn neus. Bij honden is de reuk het hoogst ontwikkelde zintuig.

Het reukvermogen van elke hond, ras of rasloos, mogen wij niet onderschatten.

Als ruiken of lucht nemen voor de hond belangrijk is zouden we dat niet mogen verwaarlozen tijdens de opvoeding en training van de hond.

Veel honden komen hierin tekort, het nadenken en invullen. Elke hond kan in feiten al zoeken en speuren, maar het doelgericht zoeken en speuren in ons voordeel, moeten wij de hond aanleren.

Dus in een korte tijd bestaat de mogelijkheid om het speuren in ons voordeel al aan te leren. Mits het maar wordt aangeleerd op de juiste manier, en welke bij de hond van toepassing is.

En het liefst onder begeleiding, dit in verband met het leren lezen van de hond. Er zijn diverse mogelijkheden: sorteren, zoeken en speuren.

Sorteren is het zoeken naar een voorwerp welke de zelfde lucht heeft als het uitgangsvoorwerp. En dit voorwerp ligt tussen andere voorwerpen.

Zoeken is het naar bepaalde stoffen of voorwerpen zoeken welke voor de hond een geurherkenning hebben.

Speuren is het zoeken naar menselijke lucht welke toebehoren aan een persoon die een spoor heeft uitgelopen. De hond dient dan deze persoon te vinden.

Het is zeker niet zo dat alleen herderachtigen in aanmerking zouden kunnen komen om een speurtraining te volgen. Ook andere rassen of raslozen kunnen aan een speurhondentraining deelnemen, al zijn er natuurlijk uitzonderingen.

Het is van groot belang de training zodanig te geven dat hond en baas zich er in thuis voelt. Dus niet de hond aan de training aanpassen maar de training aan de hond aanpassen.

Ook niet te verwaarlozen is dat de training niet onder dwang moet plaats vinden, zeker niet bij jonge honden, maar motiverend. Zodat dat het smaakt naar meer voor baas en hond.

Op jeugdige leeftijd is het al mogelijk om spelenderwijs met zoekwerk en/of speurwerk te beginnen. Een stappenplan is noodzakelijk en een logboek om de vorderingen bij te houden maar ook de fouten.

Een systematische opbouw van het geheel en coaching van de baas naar de hond toe. Leer alleen aan wat nodig is.

Er zijn dus verschillende disciplines’s om te beoefenen met de hond op speurgebied. Switch niet van de ene discipline naar de andere discipline, dit is niet bevorderlijk voor de speurkwaliteiten van de hond.

Evenals van de ene trainingsmethode naar de andere. Dit werkt erg verwarrend voor de hond maar ook voor de baas op het laatst.

Goede begeleiding is noodzaak, kennis van gedrag en van speurwerk zijn twee punten die nodig zijn. Neem de tijd ervoor en niet haasten.

Ga niet voor de hond denken en hou het overzichtelijk.

Neem bij (een vermoeden van) medische problemen bij jouw hond altijd contact op met de dierenarts.
Hondenplaza bestaat sinds 2002 en sommige artikelen zijn al wat ouder. We werken altijd aan het updaten van de inhoud. Zie je een fout of wil je feedback met ons delen? Laat het ons weten!