Hond kopen

U bent er uit: u wilt een hond kopen en kunt deze een goed leven bieden. Maar hoe koopt u de hond die bij u past? En wilt u een pup kopen, een jonge hond kopen , een volwassen hond kopen, een kruising of juist een rashond kopen?

Pups en jonge honden
In de Nederlandse asielen zitten veel honden die op zoek zijn naar een nieuwe eigenaar. Er zitten zowel honden met probleemgevend gedrag als honden die volkomen probleemloos zijn en vanwege gewijzigde woonomstandigheden van de vorige eigenaar (scheiding bijvoorbeeld) in het asiel terecht zijn gekomen. Op de website www.dierenasiels.com kunt u Nederlandse en Belgische asielhonden bekijken en ook selecteren op bepaalde gedragskenmerken.

Partners
Bol.com
grootste assortiment
Petsplace.nl
grootste dierenketen
Hondenbed.nl
bedden en manden

Rasvereniging
Een groot aantal rasverenigingen heeft een herplaatslijst met daarop honden van dat ras die op zoek zijn naar een nieuw adres. Informeer daarnaar als u een volwassen (ras)hond zoekt.

Herplaatsingorganisaties
Behalve via asielen en rasverenigingen worden honden ook wel bemiddeld via herplaatsingorganisaties. Meestal wachten de honden thuis of bij een gastgezin op een nieuwe eigenaar. Zodoende is vaak veel bekend over het gedrag van de hond. www.shhh.nl is een van deze organisaties.

(Zwerf)honden uit andere landen
De laatste jaren zijn er steeds meer organisaties opgericht die zich toeleggen op het plaatsen van honden uit andere (Europese) landen bij eigenaars in Nederland. Vaak gaat het om volwassen honden, soms om pups. Er zijn organisaties die met goede wil en verstand van zaken honden onder voorwaarden naar Nederland halen maar er zijn er ook die puur uit winstbejag (of met eerbare motieven, maar onvoldoende kennis) buitenlandse honden in Nederland verkopen.

Partners
Bol.com
grootste assortiment
Petsplace.nl
grootste dierenketen
Hondenbed.nl
bedden en manden

De Hondenbescherming is van mening dat het naar Nederland halen van honden geen oplossing is voor de problemen in veel landen. Zij ziet liever dat er ter plaatste voorlichting en educatie wordt verzorgd om de omgang met de honden in het betreffende land te verbeteren. Verder is zij een voorstander van castratieprojecten. Hierdoor worden veel meer honden geholpen en wordt de problematiek op de lange termijn opgelost.

Honden die naar Nederland gehaald worden, kunnen fantastische kameraden worden. Helaas zien wij echter te vaak dat honden in onze drukke Nederlandse maatschappij onvoldoende aarden. Ze zijn angstig, angstig-agressief, lopen steeds weg omdat ze gewend zijn te zwerven en zijn soms fervente jagers. Regelmatig ook komen honden ziek naar Nederland, wat voor de nieuwe eigenaar een flinke belasting kan zijn en soms zeer verdrietig eindigt.

Wilt u een (zwerf)hond uit een ander land adopteren? Kies dan een voor een herplaatsingsorganisatie die ter plaatse de problematiek aanpakt en maak uw keuze voor de betreffende hond weloverwogen en zorgvuldig.
Hond kopen

Hond kopen van een Particulier
Soms willen eigenaren zonder tussenkomst van een derde hun hond verkopen aan een nieuwe baas. Vaak proberen ze dat in eigen kennissen- en familiekring maar het lukt niet altijd via bestaande contacten om de hond te verkopen. Dan wordt de hond te koop aangeboden via internet. Ziet u hier een hond die u wat lijkt, zorg dan altijd voor een kennismaking met de hond in zijn huidige omgeving. Vraag de eigenaar zoveel als u wilt weten en vraag bedenktijd aan. Neem de hond nooit direct mee en maak vooraf duidelijke -schriftelijke!- afspraken over de overdracht en over wat er gebeurt mocht de hond toch niet passen in uw eigen omgeving.

Waarschuwing met betrekking tot aan/verkoop via internet
Wees er op bedacht dat sommige honden die op internet worden aangeboden van niet-bonafide eigenaren zijn. Grote fokkers proberen bijvoorbeeld soms op deze wijze van hun ‘afgedankte’ fokteven af te komen. Niet altijd is een eigenaar ook eerlijk over zijn hond en eventueel ongewenst gedrag van de hond. Een hond kopen via internet kan dus heel vervelend uitpakken!