De Tibetaanse Spaniel

De Geschiedenis

De Tibetaan is één van de minst bekende hondjes uit Tibet. Hij is echter wel de oudste van allen en wordt daarom wel gezien als stamvader van alle kleine hondjes uit Azië. Hondjes die veel op de Tibetaan lijken komen tamelijk vaak voor in nesten van Pekingezen, in mindere mate bij Lhasa Apso’s en zeer zelden bij de Shih Tzu. De Tibetaan werd aangeboden door de Dalaï Lama’s. De hondjes werden beschouwd als vrede- en gelukbrengers. Het ras werd destijds zo gekoesterd, dat zij een deel van de jaarlijkse belasting die Tibet aan de keizers van China in Peking verschuldigd was, hiermee betaalden.

Partners
Bol.com
grootste assortiment
Petsplace.nl
grootste dierenketen
Hondenbed.nl
bedden en manden

Ook werden de hondjes door Boeddhisten gezien als leeuw door de kleur en het graag achter lama’s aanrennen. De ‘leeuwhondjes’ werden vaak als eerbewijzen van het ene klooster aan het andere klooster geschonken. Ook werden zij zeer gewaardeerd door het Tibetaanse Spaniel verzachten van de extreme koude in Tibet, want zelfs met enorme haardvuren waren de monniken niet in staat in de woonvertrekken en de tempels de kou te verdrijven. In de kloosters zouden de hondjes de gebedsmolens laten draaien, de mensen geloofden dat hun gebeden nu regelrecht naar de hemel gezonden werden. Een andere taak van het ras in Tibet was die van een waakhond.

Dit blaffen is nog steeds kenmerkend voor dit ras; het is echter opvallend dat de toon veranderd al naar gelang de reden van waarschuwing of welkom. Zij blijven niet blaffen of keffen, zij blaffen alleen als er een goede reden voor is. Tibetaanse Spaniel Echte historische bronnen die eerder genoemde genetische observaties ondersteunen of verklaren, ontbreken helaas. Er bestaan namelijk geen geschriften uit de periode voor de zevende eeuw na Christus. Archeologen geven aan dat de Tibetaan al lang voor die tijd in een premitieve vorm in Tibet voorkwam. Volgens deskundigen zoals Caldwell en Lagrange, verspreidde de Tibetaan zich na zijn ontstaan in de hooggelegen valleien van de Brahmapoestra over heel Tibet en uiteindelijk ook in Hongkong.
Tibetaanse Spaniel Vanuit Hongkong werden rond 1900 de eerste exemplaren naar het Westen, Groot-Brittanié, verscheept.
Gezien de wijde verspreiding van het ras, zijn er veel verschillende types ontstaan, doch de standaard, opgesteld door de Kennel Club in Groot-Brittanié, is maatgevend geweest voor de fokkerij. Pas in de jaren ’60 en ’70 kreeg de Tibetaan meer bekendheid. Tibetaanse Spaniel

De Tibetaan nu
De Tibetaan wordt thans gehouden als huishond, maar ook voor de tentoonstellingen. Er wordt soms behendigheid mee gedaan. De Tibetaan valt onder de Pekingees en Dwergspanielclub. Er zijn slechts ongeveer 400 Tibetaanse Spaniels in Nederland.

Partners
Bol.com
grootste assortiment
Petsplace.nl
grootste dierenketen
Hondenbed.nl
bedden en manden

Het uiterlijk

Tibetaanse SpanielDe Tibetaan moet klein, maar harmonieus gebouwd zijn, zonder dat er ook maar in een enkel opzicht sprake mag zijn van een te sterk accent.

Het hoofd is in verhouding met het lichaam tamelijk klein en bovendien kort behaard. Tibetaanse SpanielHet moet met gepaste trots gedragen worden en mag nooit plomp zijn. Opvallend kenmerk is de omgekeerde V vorm tussen de ogen. Het hondje is vrolijk, zelfverzekerd en intelligent, hij laat zich niet met vreemden in. Het is een waaks gezelschapshondje, welke goed kan omgaan met kinderen en andere honden. De schofthoogte is ongeveer 25,5 cm en het ideale lichaamsgewicht ligt tussen de 4- 6,5 kg. Hij heeft een dubbele vacht. Vlak aanliggende, Tibetaanse Spanielkorte tot matig lange vacht. Alle kleuren en combinaties van kleuren vachten zijn toegestaan.
De Tibetaanse Spaniel is het enige Tibetaanse ras dat hazevoetjes heeft in plaats van de gebruikelijke katte- of ronde voetjes.Qua uiterlijk lijken zij op een miniatuur Tibetaanse Mastiff.
Het karakter
De Tibetaan vertoont in zijn gedrag alle goede eigenschappen van de kleine Aziatische hondjes, want naast oorspronkelijkheid en charme beschikt hij ook over pit en karakter.

Hij is waardig en gereserveerd ten opzichte van vreemden. voor degenen met wie hij vertrouwd is, speelt hij echter de clown en kan hij heel ontwapenend zijn. Dan is deze hond levendig, ongeremd, vrolijk en speels. Hij blijft tegelijk oplettend, want hij houd zijn baasje steeds goed in het oog.
Buiten gedraagt hij zich meer evenwichtig en zelfverzekerd.

Hij is nooit bang voor lawaai of voor drukte van een mensenmenigte, en zeker niet voor veel grotere soortgenoten. Naast al deze eigenschappen is hij ook heel gevoelig.

Tibetaanse Spaniel Hij zal niet nalaten om met een zekere geslepenheid de aandacht van zijn baas te trekken, deze te amuseren of zelf zijn zin kan krijgen. Hij weet in elk geval goed en kalm de situatie in te schatten en zal zich bij een ander niet uitputten in overdreven gedrag. De Tibetaan wordt gezien zijn karakter, bewegingen en houding veel vergeleken met een kat. Hij verzorgd graag zijn vacht en maakt gebruik van zijn pootjes om met dingen te spelen. Ook ligt hij graag hoog zodat hij de leefruimte goed kan overzien.
Tibetaanse Spaniel In dit ras wordt ook het kopje weleens aangezien voor een aapje, door zijn onweerstaanbare mimiek. Toch is hij op de eerste plaats een hond en men kan hem bestempelen als een echte mini-waakhond.