Voer. Mand. Speeltje. Korting.rondsnuffelen

Tandsteen bij honden


Neem bij (een vermoeden van) medische problemen altijd contact op met de dierenarts.

Honden krijgen net als mensen in de loop van hun leven tandplak en tandsteen op en tussen hun tanden.

Als je een aantal dagen je tanden niet zou poetsen ontstaat een ruw laagje op de tanden en kiezen, tandplak genoemd.

Bacteriën voeden zich met voedselresten tussen je gebit en dan wordt tandplak gevormd.

Het ontstaat langzaam en bestaat uit neergeslagen mineralen uit het speeksel, voedselresten en afgestorven bacteriën. Voor de omgeving is het meest opvallende verschijnsel een onfrisse adem van het huisdier. De tanden krijgen een gelig tot bruin uiterlijk in plaats van wit.

Tandsteenvorming gaat altijd samen met tandvleesontsteking of bloedend tandvlees.

Op de overgang van tandsteen naar tandvlees ontstaat een chronische ontsteking waardoor het tandvlees los van de tand komt te liggen.

Onder zo’n losliggend flapje tandvlees ligt een holte waar voedselresten achterblijven.

Het tandvlees trekt zich terug en de wortels van tanden en kiezen komen bloot te liggen.

Uiteindelijk zal de tand los gaan zitten.

Ondanks al deze narigheden hebben de dieren meestal weinig problemen met kauwen, tenzij ook de grote scheurkiezen achterin de bek aangetast zijn.

De bacteriën uit de ontstoken bek kunnen het lichaam binnendringen en via de bloedbaan elders klachten geven, berucht zijn onder andere de tussenwervelschijf-, nier- en hartklepontstekingen.

Dus slechte gebitverzorging kan zorgen voor stank, pijn en mogelijk infecties elders in het lichaam. Al met al reden om dit goed in de gaten te houden en indien mogelijk preventief op te treden.

Is er eenmaal veel tandsteen en een flinke tandvleesontsteking dan dienen er twee dingen te gebeuren.

Behandeling onder narcose door een dierenarts

De hond gaat onder narcose en het gebit wordt door de dierenarts schoongemaakt en gesaneerd.

Het is erg belangrijk dat dit onder narcose gebeurt omdat vooral het flapje onder het tandvlees goed moet worden schoongemaakt.

Eventueel wordt de tandvleesontsteking met antibiotica behandeld.

Vaak wordt bij de dierenarts het gebit gereinigd met een zogenaamd ultrasoon apparaat. Dit moet met beleid gebeuren, omdat anders de tanden beschadigd raken.

Handapparatuur is in ieder geval noodzakelijk voor de reiniging onder het eerder genoemde flapje.

Is het gebit eenmaal schoon dan wordt ook gecontroleerd op gaatjes en losse of rotte tanden. Die kunnen net als bij mensen worden gevuld of getrokken.

Behalve goed gereinigd moet het gebit ook worden gepolijst waarbij het tandoppervlak glad wordt gemaakt. Hierdoor wordt het opnieuw vormen van tandplak en tandsteen flink afgeremd.

Tijdens het schoonmaken van het gebit, zeker met het ultrasoon tandsteen verwijderingsapparaat komen allerlei bacteriën die in de bek van de hond zaten in de lucht.

Hierom adviseren wij om het schoonmaken van het gebit niet te combineren met een “normale” operatie waarbij sprake is van een open wond.

Het opnieuw ontstaan van tandplak en tandsteen zoveel mogelijk voorkomen

Om te voorkomen dat uw huisdier tandsteen krijgt, moet u goed op zijn of haar voeding letten. Hoe zachter het voedsel is des te groter wordt de kans op tandsteen.

Zorg er dus voor dat uw dier gestimuleerd wordt tot kauwen door bijvoorbeeld hardere brokken te voeren of kauwspeelgoed aan te bieden als flostouwen of hardere kauwkluiven.

Dit kan door 2x à 3x per week de tanden van uw hond te poetsen en 1x à 2x per jaar controle door uw dierenarts. Dit kan uiteraard gelijktijdig met de jaarlijkse inenting of tijdens een vachtbehandeling bij een trimsalon.

Tegenwoordig zijn er zelfs speciale diëten (volledig voer) die de vorming van tandplak en tandsteen tegengaan.

Als uw hond dit speciale voer eet, verbrijzelt de brok niet onmiddellijk. Zo vegen de brokken de tanden als het ware schoon.

Het is in ieder geval verstandig om het gebit eerst goed te reinigen, dan kan het speciale voer zijn werk het beste doen.

Uiteraard verdient het aanbeveling om uw hond al op jonge leeftijd aan het poetsen van tanden te wennen.

Hier zijn speciale tandenborstels voor in de handel. Tandpasta voor honden is echter onzin en gebruik zeker geen tandpasta voor mensen.

Het gaat in eerste instantie voornamelijk om de buitenkant van alle hoektanden en kiezen, omdat hier de speekselklieren uitmonden en de tandplak zich concentreert.

Geef uw dier regelmatig een kauwbot of “buffelhuid”.

Op een leeftijd van 4 tot 6 maanden wordt het melkgebit van de hond vervangen door het blijvende gebit.

Soms kunnen melktanden blijven zitten, vooral de hoektanden. Hierdoor kunnen afwijkingen gaan ontstaan in het blijvende gebit.

Tussen “dubbele” tanden kunnen voedselresten zich weer makkelijker ophopen met alle genoemde gevolgen van dien.

Tanden en Kiezen

Wij mensen gaan vaak naar de tandarts voor de halfjaarlijkse controle van ons gebit. Gaatjes in tanden en kiezen worden dan bijgewerkt en het gebit wordt schoongemaakt.

Bij honden komt het weinig voor dat ze gaatjes krijgen. Zelfs honden die veel hondensnoepgoed krijgen, hebben zelden een slecht gebit.

Een uitzondering hierop vormen die honden die in hun jeugd hondenziekte hebben gehad.

Bij deze dieren zijn daardoor fouten ontstaan in de ontwikkeling van het gebit. Er ontbreken delen van het glazuur, waardoor de tanden en kiezen veel minder goed bestand zijn tegen rotting.

Dat honden zo weinig last hebben van gaatjes komt door de samenstelling van het speeksel; dit zou minder zuur zijn dan bij mensen.

Tandsteen is de benaming voor de bruine aanslag die we op het gebit van onze huisdieren aan kunnen treffen.

Heeft jouw hond herhaaldelijk veel last van tandplak en tandsteen? Je kan proberen of voeding in de vorm van vers vlees (barfen) leidt tot minder tandplak. Veel baasjes hebben hier positieve ervaringen mee.


Neem bij (een vermoeden van) medische problemen altijd contact op met de dierenarts.