Giardia is een eencellige parasiet (protozo) die voorkomt bij zoogdieren, ook bij de mens.
De parasiet leeft in de dunne darm. Hij hecht zich met behulp van tentakels aan het slijmvlies. Hierdoor raakt de darm aan de oppervlakte beschadigd, waardoor de vertering en de opname van voedingsstoffen niet meer optimaal verlopen.
Door deze slechte vertering ontstaat diarree.

Ziektebeeld (giardiase)
Giardia-infecties verlopen vaak zonder symptomen.
Klinische giardiase komt vooral voor bij jonge en verzwakte dieren. En wordt gekenmerkt door telkens terugkerende diarree.
Daarnaast is er sprake van slechte voedselverwerking, gewichtsverlies en verminderde vitaliteit. De eetlust blijft echter bijna altijd behouden.
Volwassen dieren vertonen minder vaak symptomen, maar ze scheiden wel periodiek eitjes uit en kunnen hierdoor andere dieren besmetten.

Besmetting met Giardia
Besmetting met Giardia ontstaat door opname van eitjes.
Deze eitjes bevinden zich in uitwerpselen van met Giardia bemette dieren.
In de darmen komen de parasieten vrij uit ingeslikte eitjes.
Parasieten hechten zich aan het slijmvlies van de darmwand en produceren nieuwe eitjes.
Deze eitjes worden met de ontlasting uitgescheiden en zijn een direct besmettingsgevaar voor andere dieren.

-->

Diagnose
De diagnose kan worden bevestigd door het aantonen van de parasiet in ontlasting.
Het is niet altijd eenvoudig om de diagnose te stellen, aangezien een geinfecteerd dier niet continu eitjes uitscheidt.
Vraag uw dierenarts om advies.

Behandeling
De behandeling van Giardia bij honden bestaat uit een driedaagse kuur met Panacur PetPaste.
De dosering is 50 mg/kg lichaamsgewicht, eenmaal daags, gedurende drie opeenvolgende dagen.
Let op: reiniging en desinfectie van vacht, wanden, vloeren, materialen e.d. is essentieel om herbesmetting te voorkomen.

Preventie
Het is belangrijk dat honden regelmatig (minimaal 4x per jaar) worden behandeld met Panacur.
Panacur PetPaste is geregistreerd tegen Giardia bij honden, maar ook tegen een groot aantal wormsoorten.
Daarnaast is hygiene het sleutelwoord bij Giardia.

Dier algemeen