Hond op de bank of in bed?

Je kunt een hond beter niet op de bank toelaten, en al helemaal niet in bed. Dat wordt tenminste vaak gezegd. Honden vinden het meestal echter heerlijk, en vele baasjes stiekem ook. Er zijn ook vele gevallen waarin het probleemloos gaat. Wat is er nou eigenlijk zo slecht aan de hond op de bank of in bed?

liggende cane corso pupVroeger werd de relatie met de hond vooral bekeken vanuit de zogenaamde dominantietheorie. Wolven zouden leven in roedels met een strikte hiërarchie, de rangorde. Eén wolf was de absolute baas, de Alpha. Onder de Alpha bevond zich de tweede in rang, enz. enz. Helemaal aan de bodem van de rangorde stond de laagste hond, de Omega. Die is het pispaaltje van de roedel. De Alpha is de leider en bepaalt wat er gebeurt en wanneer. Tot zijn rechten behoren bijvoorbeeld als eerste eten, de beste ligplaats hebben, als enige in de roedel dekken, voorop lopen tijdens de jacht etc.

Partners
Bol.com
grootste assortiment
Petsplace.nl
grootste dierenketen
Hondenbed.nl
bedden en manden

Omdat honden afstammen van wolven zouden wij in de omgang met onze hond ook een strikte rangorde moeten handhaven. Hierbij bent u als eigenaar de Alpha, dan de overige gezinsleden en helemaal onderaan de hond. Om dat te bereiken moet u zich houden aan een menselijke vertaling van de dominantieregels die onder wolven gelden. Daartoe waren een aantal algemene omgangsregels opgesteld zoals zelf eerst eten en dan uw hond pas eten geven. U neemt het initiatief tot spel en beëindigd dat ook weer. U bepaalt richting en tempo van de wandeling en laat de hond niet trekken, enz. Een andere omgangsregel was de hond niet op de bank of in bed toelaten want dat zijn de beste plaatsen in huis en dus voorbehouden aan de ranghogeren.

Partners
Bol.com
grootste assortiment
Petsplace.nl
grootste dierenketen
Hondenbed.nl
bedden en manden

hondDe laatste 10, 15 jaar wordt de opvoeding en training van honden vooral bezien vanuit leerprocessen en een positieve begeleidingsmethode. De dominantietheorie is sterk op de achtergrond geraakt, en wordt door sommige hondendeskundigen zelfs volledig afgedaan. Ook vanuit de gedragswetenschap is steeds meer naar voren gekomen dat hoewel wolven in gevangenschap meestal volgens een strikte rangorde samenleven, dit voor wolven in de vrije natuur veel genuanceerder ligt. De manier waarop hondeneigenaren met hun hond om dienen te gaan, wordt dan ook hedendaags nauwelijks meer bezien vanuit dominantieregels.
In de praktijk blijkt ook dat bij heel veel mensen de hond probleemloos op de bank kan, en zelfs in bed.

Is de regel van hond niet op de bank of op bed dan helemaal niet meer van toepassing? Het antwoord daarop is tweeledig: als u geen problemen heeft met uw hond, en hij zonder morren van de bank of bed af gaat wanneer u dat wilt, is er weinig op tegen.
Bij honden die echter probleemgedrag vertonen als slecht luisteren kan het helpen hem zijn privileges van bankzitten of bedslapen (tijdelijk) te ontzeggen om uw leidersrol te bevestigen. Ook de andere dominantieregels kunnen dan goed van pas komen. Honden met ernstig probleemgedrag als dominante agressie waarbij de hond agressie vertoont naar een of meerdere huisgenoten, niet van bank of bed af gaat wanneer u dat wilt, of ander nadrukkelijk opdringerig gedrag naar u vertoont, is het zeker af te raden hem op de bank of in bed te laten. In een dergelijk geval doet u er goed aan u te laten adviseren en begeleiden door een gedragstherapeut voor honden.

Resumerend:
Van oudsher werd afgeraden de hond op de bank of in bed toe te laten. Dit advies was gebaseerd op de dominantietheorie over honden. De strikte omgangsregels met honden worden nu echter meer genuanceerd bekeken. Als u geen problemen heeft met uw hond, en hij zonder morren van de bank of bed af gaat wanneer u dat wilt, is er weinig op tegen. Heeft uw hond echter ernstig probleemgedrag als dominante agressie naar u of gezinsleden is het zeker af te raden.