Uw hond de baas, omgangsregels algemeen

Er zijn vele meningen over hoe om te gaan met een hond. Waar men het over het algemeen wel over eens is, is dat honden behoefte hebben aan leiding en structuur. De baas zijn over uw hond is niet iets waar dwang, straf of een harde hand voor nodig is. Wel zijn er bepaalde omgangsregels die op algemene wijze beschrijven hoe u invulling kunt geven aan uw leiderschap.

jack russel – hondHonden zijn sociale dieren die van nature in een groep te leven. Door domesticatie kan een hond zowel in en groep andere honden leven als in een groep bestaande uit mensen. Om echter in een groep te kunnen leven zijn regels nodig. Niet om te overheersen, maar om het samenleven soepel te laten verlopen. Ga maar eens na in uw eigen gezin of omgeving: wat als iedereen zou doen waar hij zelf zin in had, zonder aan anderen te denken? Dat zou behoorlijk lastig zijn, tot zelfs volkomen onaanvaardbaar. En wat zou er gebeuren als u bij een vreemd volk terecht komt waarvan u de taal niet spreekt en de omgangsregels niet kent? U zou zich ongemakkelijk en onzeker voelen, en ongetwijfeld een paar missers begaan. Zo kunt u dat ook voor honden zien: zij hebben behoefte aan duidelijke omgangsregels. Met omgangsregels voelen ze zich zeker en veilig. Niet iedere hond heeft een even sterke behoefte aan deze regels. Sommigen hebben veel structuur nodig, met anderen kunt u de teugels veel meer laten vieren.

Partners
Bol.com
grootste assortiment
Petsplace.nl
grootste dierenketen
Hondenbed.nl
bedden en manden

Soms wordt er in plaats van omgangsregels ook wel gesproken over dominantieregels. Dit vanuit de visie dat er binnen een roedel, in dit geval uw gezin, sprake is van dominante leden en onderdanige leden. U en uw gezinsleden behoren boven de hond te staan wanneer het gaat om de rangorde. U moet zijn roedelleider zijn. Hoewel de term dominantieregels wellicht andere ideeën oproept, hebben omgangs- of dominantieregels niets te maken met (lichamelijke) overheersing, dwang, straf of een harde hand. De regels zijn juist bedoeld om een kader te vormen waar binnen de hond optimaal kan functioneren. Zonder strubbelingen, problemen of conflicten.

Partners
Bol.com
grootste assortiment
Petsplace.nl
grootste dierenketen
Hondenbed.nl
bedden en manden

Enkele algemene omgangsregels zijn:

– Wees consequent in wat mag en niet mag. Wat mag, mag altijd; mag niet mag, mag nooit. Zorg ook voor overeenstemming tussen de gezinsleden zodat iedereen dezelfde regels hanteert.
– U neemt in alles het initiatief. U bepaalt wanneer er geaaid, gespeeld, gewandeld en gegeten wordt. U gaat niet in op bedelen om aandacht, voer, spel etc. Ook tijdens de wandeling houdt u het initiatief. U staat niet toe dat uw hond trekt, en u bepaalt waarheen u loopt en in welk tempo.
– Spelen gaat volgens spelregels: u begint en eindigt het spel. Te wild spel of (speels) bijten staat u niet toe. U stopt direct het spel en loop pardoes weg zonder nog aandacht te geven aan uw hond Uw hond laat los op commando, en rent niet weg met het speeltje.
– Leiders gedragen zich kalm en zelfverzekerd. Schreeuw niet tegen uw hond, en gebruik geen lichamelijke straffen als slaan, nekbeet, op de rug leggen, rukken aan de lijn etc.

bordeaux dogVoor honden zonder probleemgedrag zijn bovenstaande omgangsregels een goede basis. Heeft u echter een hond die de neiging heeft de baas over u te willen spelen, naar u gromt of bijt, of andere vormen van agressie toont, dan zal een verdere aanscherping van de omgangsregels nodig zijn. Hierbij kunt u denken aan: hond niet op schoot, op bank of op bed; u gaat als eerste een nieuwe ruimte in, uw hond volgt; voordat uw hond aandacht, voer of spel krijgt moet hij eerst een gehoorzaamheidsoefening of kunstje doen (voor wat, hoort wat) etc. Een gedragstherapeut voor honden kan u hierbij begeleiden. Door zijn kennis en ervaring kan hij of zij u helpen uw hond de baas te worden en te blijven zonder conflicten met hem aan te gaan.

Resumerend
Honden hebben behoefte aan uw leiderschap om zich zeker en veilig te voelen. Heldere omgangsregels kunnen een goed kader bieden om vorm te geven aan dit leiderschap. Consequent zijn, het initiatief nemen in de omgang, veilig spelen, en kalm en zelfverzekerd gedrag van u vormen de basis van de omgangsregels. In sommige gevallen kan een verdere aanscherping van de omgangs- of dominantieregels nodig zijn.