Rasverenigingen


Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club

De door de Raad van Beheer érkende Ras Vereninging.Een site met veel informatie voor belangstellende […]

Bekijk rasvereniging

Erkende Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club

Dé door de Raad v. Beheer erkende Ras Club voor de N.S.D.T.R.C. Nederland

Bekijk rasvereniging