Wat is de overheid van plan met het verplicht chippen van honden?

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)  heeft het chippen van honden per 1 januari 2011 verplicht gesteld. Het plan was onderdeel van de Nota Dierenwelzijn.

Tijdstraject

Het gaat om voorgenomen beleid. De Nota Dierenwelzijn en de Nationale Agenda Diergezondheid zijn samen met het voorstel Wet Dieren onderdeel van het 'drieluik' dieren. De streefdatum voor inwerkingtreding is 1 januari 2011. Dit is afhankelijk van goedkeuring door de Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad. De ministerraad en de Tweede Kamer hebben ingestemd met de Nota Dierenwelzijn.

Aanpak vermissing en verwaarlozing honden

Het chippen van honden moet dierenwelzijnsproblemen tegengaan. Zoals vermissing van honden, zwerfhonden, mishandeling, verwaarlozing en malafide handel in honden. Het ministerie van EL&I eist dat de verplichting zo min mogelijk administratieve lasten en kosten voor hondenbezitters heeft. De uitvoering hiervan wordt nog uitgewerkt.


Gerelateerde Artikelen

Chippen van de hond

De chip identificatie, sinds een paar jaar is het in Nederland mogelijk om dieren via een elektronisch implantaat (de transponder of 'chip') te registreren.