Wat is de overheid van plan met het verplicht chippen van honden?

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft het chippen van honden per 1 januari 2011 verplicht gesteld. Het plan was onderdeel van de Nota Dierenwelzijn.
Tijdstraject

Partners
Bol.com
grootste assortiment
Petsplace.nl
grootste dierenketen
Hondenbed.nl
bedden en manden

Het gaat om voorgenomen beleid. De Nota Dierenwelzijn en de Nationale Agenda Diergezondheid zijn samen met het voorstel Wet Dieren onderdeel van het ‘drieluik’ dieren. De streefdatum voor inwerkingtreding is 1 januari 2011. Dit is afhankelijk van goedkeuring door de Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad. De ministerraad en de Tweede Kamer hebben ingestemd met de Nota Dierenwelzijn.
Aanpak vermissing en verwaarlozing honden

Partners
Bol.com
grootste assortiment
Petsplace.nl
grootste dierenketen
Hondenbed.nl
bedden en manden

Het chippen van honden moet dierenwelzijnsproblemen tegengaan. Zoals vermissing van honden, zwerfhonden, mishandeling, verwaarlozing en malafide handel in honden. Het ministerie van EL&I eist dat de verplichting zo min mogelijk administratieve lasten en kosten voor hondenbezitters heeft. De uitvoering hiervan wordt nog uitgewerkt.

Hondenplaza bestaat sinds 2002 en sommige artikelen zijn al wat ouder. We werken altijd aan het updaten van de inhoud. Zie je een fout of wil je feedback met ons delen? Laat het ons weten!